Vyše 420-tisíc Slovákov dostane jódové tablety

10.10.2017
Možnosti zdieľania:
Slovenské elektrárne na vlastné náklady zabezpečili tablety jodidu draselného, ktoré rozdávajú obecné a mestské úrady v okolí AE Bohunice a Mochovce.

Aj keď sú slovenské atómky podľa Úradu jadrového dozoru SR veľmi bezpečné, Slovenské elektrárne sa vždy dôsledne pripravujú na zvládnutie akejkoľvek kritickej situácie. Jedným zo špeciálnych prostriedkov individuálnej ochrany je jodid draselný. Určený je nie len zamestnancom elektrární, ale aj obyvateľom v 20 km okolí Mochoviec a Bohuníc, teda v pásme havarijného plánovania.

Tabletky distribuovali naposledy v roku 2012, výmena je potrebná po 5-ročnej exspirácii. „Život, zdravie a bezpečnosť zamestnancov a ľudí v okolí sú pre nás najvyššou prioritou a základnou hodnotou Slovenských elektrární,“ hovorí manažér jadrovej bezpečnosti Jozef Tomek, no dodáva, že vplyv bežnej prevádzky jadrových elektrární na životné prostredie je zanedbateľný.

Jódová profylaxia sa k obyvateľstvu dostane cez orgány štátnej správy a miestnej samosprávy (obecné úrady). Ľudia z okolia atómiek na obecnom úrade vrátia staré nepoužité balenia a vyzdvihnú si nové.

„Distribúcia je bezproblémová, občania o nej vedia a vnímajú to pozitívne,“ tvrdí Ladislav Éhn, starosta obce Kalná nad Hronom, ktorá je od Mochoviec vzdialená asi 10 km. „Je to podobné prevencii pri havárii auta, v ktorom máme lekárničku pre poskytnutie prvej pomoci, no pevne veríme, že ju nikdy nepoužijeme. Občan to vníma tak, že v prípade pokynu príslušných úradov užije tieto tabletky.“

Tabletky neužívajte svojvoľne

Celkovo do lokalít Bohunice a Mochovce elektrárne dodajú pol milióna balení jodidu draselného. V každom balení je šesť tabliet, teda tri dávky pre dospelého človeka. „Tabletky sa užijú len v prípade jadrovej havárie, ak je to oznámené príslušným štátnym orgánom,“ zdôrazňuje Radovan Minarčík, vedúci havarijnej pripravenosti a životného prostredia z útvaru bezpečnosti v Bohuniciach.

Ak sa chcete čo najlepšie ochrániť počas radiačnej udalosti, je potrebné tabletu užiť čo najskôr, najlepšie do dvoch hodín po oznámení o úniku rádioaktívneho jódu – a o tom rozhodne Úrad verejného zdravotníctva SR.

„Ak by sa stala jadrová havária, pozorne sledujte oznámenia obce a verejnoprávnych médií a riaďte sa oficiálnymi informáciami. Ľudia vydávajúci pokyny pre obyvateľstvo vedia presne opísať, ako sa vyvíja situácia z pohľadu ohrozenia obyvateľov v prípade radiačnej udalosti, aj to, kedy treba vyhlásiť jódovú profylaxiu.“

- Otto Lúdl
vedúci havarijnej pripravenosti v Mochovciach

Tabletky neužívajte svojvoľne! V prípade havárie užitie jódovej tablety neodkladajte na neskôr – po 12 hodinách od ožiarenia je to už zbytočné. „Ak by únik rádioaktivity pokračoval, ďalšie dve tabletky užite po 24 hodinách od prvej dávky,“ vysvetľuje Minarčík.

Prečo práve jodid draselný?

Ak nastane radiačná nehoda alebo havária na jadrovom zariadení, môže uniknúť do životného prostredia izotop jódu-131, ktorý sa hromadí práve v štítnej žľaze. „Tomuto môžeme zabrániť užitím tabliet jodidu draselného, keď sa štítna žľaza nasýti neaktívnym jódom a nedovolí, aby sa tam akumuloval rádioaktívny jód-131,“ približuje vedúci radiačnej ochrany v Bohuniciach Boris Remenec.

Ak ste alergický na jodid draselný alebo jeho zložku, môžu vám pomôcť výživové doplnky s vysokým obsahom prírodného jódu.

Čo je to jodid draselný?
Jodid draselný je zlúčenina jódu a draslíka, ktorá je bežne medicínsky dostupná. Využíva sa aj počas jadrovej havárie – organizmus sa vďaka tabletám nasýti čistým jódom, a tak zabráni štítnej žľaze vychytávať rádioaktívny jód, ktorý môže z atómky uniknúť počas havárie.

Kedy máte jodid draselný použiť?
Ak sa chcete čo najlepšie ochrániť, je potrebné tabletu užiť čo najskôr, najlepšie do dvoch hodín po oznámení o úniku rádioaktívneho jódu – rozhoduje o tom Úrad verejného zdravotníctva SR, resp. krízový štáb. Pred požitím tablety vždy vyčkajte na informáciu úradov a sledujte oficiálne oznámenia prostredníctvom televízie a rozhlasu. V prípade jadrovej havárie užitie jódovej tablety neodkladajte na neskôr; po 12 hodinách od ožiarenia je to už zbytočné. Ak by únik rádioaktivity pokračoval, ďalšiu tabletku užite po 24 hodinách.

Čo je to štítna zľaza?
Štítna žľaza je jedna z väčších endokrinných žliaz v tele, umiestnená je v krku a produkuje hormóny, ktoré regulujú metabolizmus a ovplyvňujú rast. Pre tvorbu týchto hormónov je dôležitý jód, čo ho robí významným pre ľudské zdravie. Bežne sa stretáme napríklad s jodidovanou soľou či múkou.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right