Významný úspech atómových elektrární Bohunice

21.04.2016
Možnosti zdieľania:
Uplynulo už 10 rokov od posledného zapôsobenia automatického odstavenia reaktora 4. bloku elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach.

Dosiahnutie takéhoto úspechu nie je v prevádzke jadrových elektrární samozrejmosťou. Je to hlavne výsledok veľmi dobre zvládnutej modernizácie a zvýšenia výkonu blokov elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach nielen v prípravnej fáze, ale aj počas samotnej realizácie oboch projektov. V roku 2010 bol zvýšený nominálny výkon reaktorov 3. a 4. bloku AE Bohunice V2 o 7 % (z 1 375 MWt na 1 471 MWt), čo spolu s úpravami na sekundárnej časti elektrárne znamenalo zvýšenie elektrického výkonu každého bloku až na 505 MWe (z pôvodných 440 MWe). Tento nárast, pokryl približne 10 % spotreby domácností SR.

Tento úspech by Slovenské elektrárne nedosiahli bez angažovanosti a profesionality zamestnancov AE Bohunice v každodennej práci.

Posledné automatické odstavenie reaktora

Pred desiatimi rokmi, 10. marca 2006, 4. blok elektrárne V2 pracoval v sekundárnej regulácii výkonu a o 13:17 hod. prišlo súčasne k odstaveniu obidvoch turbogenerátorov – zapôsobením ochrán kvôli vysokej teplote ložísk. Následným zatvorením rýchlozáverných ventilov posledného pracujúceho turbogenerátora zapôsobilo automatické odstavenie reaktora prvého druhu.

*Spresnenie – v pôvodnom texte sme uviedli: "Uplynulo už 10 rokov od posledného zapôsobenia automatického odstavenia reaktora v elektrárni V2 v Jaslovských Bohuniciach." Správne znenie malo byť: "Uplynulo už 10 rokov od posledného zapôsobenia automatického odstavenia reaktora 4. bloku elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach."

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right