Žiadosť o ukončenie testovania náhradnej spaľovacej jednotky

26.01.2017
Možnosti zdieľania:
Slovenské elektrárne sa rozhodli požiadať Hornonitrianske bane Prievidza o ukončenie prevádzkového testovania v Novákoch.

Na základe vyhlásenia Okresného úradu Trenčín o začiatku uplatňovania akčného plánu na zlepšenie kvality ovzdušia pre oblasť okresu Prievidza, sa Slovenské elektrárne, a.s., rozhodli požiadať spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., o ukončenie prevádzkového testovania náhradnej spaľovacej jednotky v Elektrárňach Nováky v čo najkratšom čase, a prispieť tak k zlepšeniu situácie v tejto oblasti. Vyhodnotenie priebehu a výsledkov pokusu vykoná akreditovaná spoločnosť.

Slovenské elektrárne vďaka výrobe v jadrových a vodných elektrárňach vyrábajú bez emisií takmer 90% elektriny a tepla.

Z pohľadu ochrany ovzdušia, ako aj dlhodobej cenovej výhodnosti, odporúčame domácnostiam aj našim odberateľom zvážiť možnosť nahradenia vykurovacích zdrojov na tuhé palivá modernými, ekologickými zdrojmi tepla, ako sú tepelné čerpadlá, resp. využívanie centrálnych zdrojov vykurovania tam, kde sú dostupné.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right