Zrekonštruovaná veža v Mochovciach je opäť v prevádzke

13.05.2022
Možnosti zdieľania:
Predĺžili sme životnosť veží a zvýšili výkon elektrárne. Po spustení veže sa elektrický výkon 1. bloku Mochoviec zvýšil o približne 5 MW, na 2. bloku o viac ako 10 MW.

Projekt rekonštrukcie veže bolo potrebné urobiť  kvôli stavu jej betónových konštrukcií a postupnej degradácie vnútornej vostavby. Rekonštrukcia sa začala v októbri 2021. Tento štvrtok, 12.mája sme mohli vežu opäť nabehnúť do prevádzky. Slovenské elektrárne, a.s., ešte čaká renovácia veže č.12. Ďalšie dve chladiace veže, označené ako č.11 a 21, prešli renováciou v rokoch 2011 a 2012.

Rekonštrukcia preverila naše sily

Projekt prestavby ovplyvnili mnohé faktory. Okrem skutočnosti, že pandémia skomplikovala výber dodávateľa a podmienky výroby a dodávok stavebných materiálov, odolnosť personálu realizátora i investora preskúšali najťažšie poveternostné podmienky. Tie priamo ovplyvňovali technologické postupy realizácie. Výzvou v tomto smere bola aj práca potápačov, ktorí sa koncom októbra ponárali do vtokového objektu, aby zaistili nepriepustnosť hradidiel a následné vypustenie i vyčistenie bazéna od kalov. Pre zaujímavosť, celkovo na odvoz kalu bolo potrebných približne 350 vozidiel. Zníženie environmentálnej záťaže likvidáciou azbestu vo vežiach je tiež významným prínosom.

„Keď sme sa v rámci prípravy nakoniec rozhodli urobiť kompletnú rekonštrukciu veže, mal som pred ňou rešpekt, najmä z pohľadu realizácie. Benefit z realizácie samotnej rekonštrukcie však prevládal a realita ho potvrdzuje. Samotná technológia veže je iná, máme menej „stojok“ vo veži, teplovýmenná plocha je väčšia a taktiež výška chladiacej výplne je vyššia. Celkovo nám to má priniesť 3 až 4 MWe navyše, takže sme spokojní.“

– Martin Mráz
riaditeľ Mochoviec

Obrovskou výhodou, ako dodáva Martin Mráz, je možnosť rozdelenia veže na menšie úseky pomocou sekčných armatúr v stredovom kanáli, čo Slovenským elektrárňam pomôže najmä v mrazivom počasí, kedy nebudú musieť celú vežu odstaviť. Túto výhodu budú mať po rekonštrukcii aj pri veži č.12.

Z pôvodnej veže zostal len plášť

Až 125 metrov vysoká chladiaca veža prešla masívnou prestavbou chladiaceho systému, jej vnútorných a vonkajších stavebných aj technologických častí – bleskozvody, letecké osvetlenie, napájanie a ovládanie zariadení zimnej ochrany veží, atď. Vnútro veže bolo kompletne zbúrané a vybudované nové, vrátane nosných konštrukcií.

V Mochovciach si zamestnanci aj obyvatelia z okolia určite všimli množstvo kamiónov, ktoré privážali nové betónové prefabrikáty. Spolu to bolo 154 dovozov. Samotný plášť s vnútornou aj vonkajšou časťou s plochou približne 50 000 m2 sa reprofiloval a následne naň naniesli penetračný náter spolu s nátermi s paropriepustnými vlastnosťami. Zmluvným dodávateľom rekonštrukčných prác pre Slovenské elektrárne, a.s., bola spoločnosť REKO Praha, a.s.

V stredu 11. mája poobede sa začalo s napúšťaním bazéna, ktorý prešiel mnohými vylepšeniami: stena bazéna bola uzavretá a opatrená ochranným náterom, dno bazéna vybetónované s nanesením ochranného náteru, dilatačné škáry vyrezané a zatmelené. Osadili sa česlá v odvodnom kanále, skompletizovali prívodné potrubie oteplenej chladiacej vody spoločne s novými kompenzátormi, dokončili stúpacie kanály SK1 a SK2, s osadenými škrtiacimi clonami a prepadovým potrubím, zaústeným pod chladiacou výplňou. Žľaby rozvodu oteplenej chladiacej vody sú uzavreté a šikmé stojky natreté ochranným náterom. Okrem toho Slovenské elektrárne skompletizovali vnútornú stenu chladiacej veže a chladiacu výplň.

Veža sa znova nadýchla

Ešte prebiehajú dokončovacie práce na nosnej konštrukcii eliminátorov úletu vody a montáži samotných eliminátorov. Tiež sa pracuje na osadení trysiek do potrubia chladiacej vody. Vo štvrtok 12. mája však Slovenské elektrárne finálne skontrolovali kompletnosť technologickej časti chladiacej veže a čistotu a poobede zrekonštruovanú vežu uviedli do prevádzky.

Takto, s pravidelnou údržbou, by mala slúžiť do roku 2060, teda do skončenia plánovanej prevádzky elektrárne Mochovce 1 a 2. Rekonštrukcia veže č. 12 sa odštartuje v septembri a potrvá sedem mesiacov. Po skončení prác budú vykonané garančné merania, ktorými sa overia výkonové parametre zrekonštruovaných veží.

„Rekonštrukcia veže je veľké dielo rozsahom prác, nákladov, času aj počtom pracovníkov. Prebehla bez akéhokoľvek úrazu, bez nedorobkov, s dôsledným dodržaním kvality a termínu. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave projektu aj na jeho realizácii. Rovnako vyzdvihujem aj spoluprácu v oblasti bezpečnosti za promptné riešenie situácií z oblasti BOZP pri samotnej realizácii.“

– Milan Molnár
riaditeľ úseku riadenia aktív
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right