Zverejnili sme Ročnú správu o prevádzke a bezpečnosti AE Mochovce a Bohunice

02.05.2022
Možnosti zdieľania:
Prevádzka jadrových elektrární bola v roku 2021 bezpečná, s minimálnym vplyvom na životné prostredie a s minimálnou radiačnou záťažou.

Každý rok do konca apríla Slovenské elektrárne zverejňujú údaje o bezpečnosti a prevádzke svojich jadrových elektrární Bohunice a Mochovce za uplynulý rok. Správa za rok 2021 je už k dispozícii na stiahnutie na webovom sídle Slovenských elektrární.

Okrem údajov o najvýznamnejších zrealizovaných projektoch v oboch jadrových lokalitách, produkcii rádioaktívnych odpadov a kvapalných a plynných výpustiach, v nej nájdete aj komplexné hodnotenie bezpečnosti a spoľahlivosti prostredníctvom ukazovateľov monitorujúcich vybrané oblasti, vrátane indikátorov definovaných Svetovou asociáciou prevádzkovateľov jadrových elektrární WANO spolu s referenčnými hodnotami WANO – medián, najlepší kvartil (naj 25 %) a najlepší decil (naj 10 %).

Na základe hodnotenia súboru prevádzkových ukazovateľov bezpečnosti správa v závere konštatuje, že prevádzka jadrových zariadení Slovenských elektrární v roku 2021 bola bezpečná a v súlade s právnymi predpismi pre oblasť využívania jadrovej energie. K udalostiam a indikátorom, u ktorých bol zaznamenaný negatívny trend, boli prijaté nápravné opatrenia. Prevádzka jadrových zariadení Slovenských elektrární mala minimálny vplyv na životné prostredie a zanedbateľnú radiačnú záťaž pre personál, obyvateľstvo a životné prostredie.

Správu nájdete medzi Publikáciami alebo si ju môžete stiahnuť tu.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right