{"list":"\n \"\"\n
\n

V Mochovciach u\u017e rozto\u010dili turb\u00ednu 3. bloku<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne z blokovej dozorne \u00faspe\u0161ne nabehli cirkula\u010dn\u00e9 \u010derpadl\u00e1, naplnili chladiacu ve\u017eu a rozto\u010dili turb\u00ednu, ktor\u00e1 u\u017e \u010dak\u00e1 len na paru.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

VIDEO: Ve\u013ek\u00e9 cvi\u010denie hasi\u010dov v Mochovciach<\/h2>\n \t\t

Prv\u00fd raz v SR sme n\u00e1hradn\u00e9 dopl\u0148ovanie vody do jadrovej elektr\u00e1rne nacvi\u010dovali s ve\u013ekokapacitn\u00fdm \u010derpan\u00edm zo vzdialenosti a\u017e 7,6 kilometra.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Prv\u00fd blok Mochoviec od nedele znova dod\u00e1va elektrinu<\/h2>\n \t\t

V nede\u013eu 28. apr\u00edla Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne pod\u013ea pl\u00e1nu ukon\u010dili gener\u00e1lnu odst\u00e1vku v jadrovej elektr\u00e1rni.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Podzemn\u00fa vodu \u010dist\u00ed a\u017e na 97 %<\/h2>\n \t\t

V bl\u00edzkosti k\u00fape\u013eov Chalmov\u00e1 v okt\u00f3bri Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne dokon\u010dia tesniacu stenu na Do\u010dasnom odkalisku Elektr\u00e1rn\u00ed Nov\u00e1ky.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Kr\u00e1tka odst\u00e1vka 2. bloku v Mochovciach<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne opravovali netesnos\u0165 na nejadrovej \u010dasti elektr\u00e1rne.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Sucho zn\u00ed\u017eilo v\u00fdrobu elektriny<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne vlani dodali skoro 90 % elektriny bez emisi\u00ed a na slovenskom trhu si udr\u017eali podiel 69 %.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Polro\u010dn\u00e9 vysved\u010denie: Virtu\u00e1lna z\u00e1bava, ale aj varovanie pred online \u0161ikanou<\/h2>\n \t\t

V Energolande sa odovzd\u00e1vali vysved\u010denia \u017eiakom z\u00e1kladn\u00fdch \u0161k\u00f4l z okolia jadrovej elektr\u00e1rne AE Mochovce.<\/p>\n <\/div>\n