{"list":"\n \"\"\n
\n

Prest\u00ed\u017ena cena Via Bona Slovakia pre Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne<\/h2>\n \t\t

\u0160peci\u00e1lne ocenenie \u201eZamestn\u00e1vate\u013e \u00fastretov\u00fd k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti pr\u00edle\u017eitost\u00ed\u201c vo fin\u00e1le Via Bona Slovakia za rok 2019.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Toto auto zvl\u00e1dne odviez\u0165 dve dekompresn\u00e9 komory a maj\u00fa ho na\u0161i pot\u00e1pa\u010di<\/h2>\n \t\t

Pot\u00e1pa\u010dsk\u00e1 stanica Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed je aj v\u010faka novu\u010di\u010dk\u00e9mu vozidlu st\u00e1le v top kond\u00edcii.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Tret\u00ed stupe\u0148 povod\u0148ovej aktivity \u2013 ako ho zvl\u00e1dli Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne?<\/h2>\n \t\t

Intenz\u00edvne da\u017ede ovplyvnili prev\u00e1dzku vodn\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed a postihli aj hnedouho\u013en\u00fa Elektr\u00e1re\u0148 Nov\u00e1ky. Ako sa energetici popasovali s ve\u013ekou vodou?<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

\u00daspech v Tren\u010d\u00edne: Predstavujeme v\u00e1m unik\u00e1tne laborat\u00f3rium<\/h2>\n \t\t

Dlh\u00e1 trad\u00edcia chemicko-fyzik\u00e1lneho laborat\u00f3ria Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed presahuje aj s\u00fa\u010dasn\u00fa gener\u00e1ciu.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

IT Akad\u00e9mia: \u0160tudentov zap\u00e1jame aj do zlo\u017eit\u00fdch projektov<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne sa op\u00e4\u0165 rozr\u00e1stli o mlad\u00e9 posily. Pom\u00f4\u017eu im na\u0161tartova\u0165 kari\u00e9ru v informa\u010dn\u00fdch technol\u00f3gi\u00e1ch u\u017e po\u010das \u0161t\u00fadia V\u0160.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Liptovsk\u00e1 Mara sl\u00e1vi 45 rokov<\/h2>\n \t\t

Liptovsk\u00e1 Mara sl\u00e1vi jubileum, spomienky pam\u00e4tn\u00edka Art\u00fara Schwarcza ohromia i pohladia na du\u0161i.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

V\u00fdkon Mochoviec st\u00fapne z 942 na 1000 megawattov<\/h2>\n \t\t

Dokon\u010denie projektu zv\u00fd\u0161enia \u00fa\u010dinnosti blokov 1 a 2 by malo ro\u010dne zv\u00fd\u0161i\u0165 v\u00fdrobu o 450 gigawatt-hod\u00edn, bez rastu n\u00e1kladov na palivo \u010di person\u00e1l.<\/p>\n <\/div>\n