{"list":"\n \"\"\n
\n

Nov\u00e9 n\u00e1pady pos\u00favaj\u00fa Vojany \u010falej<\/h2>\n \t\t

Tuh\u00e9 druhotn\u00e9 palivo je v\u00fdrazne lacnej\u0161ie ako \u010dierne uhlie. Po z\u00edskan\u00ed potrebn\u00fdch povolen\u00ed ho chc\u00fa v Elektr\u00e1rni Vojany spoluspa\u013eova\u0165 s uhl\u00edm.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Toto s\u00fa v\u00ed\u0165azi! Odovzdali sme Ceny Aurela Stodolu<\/h2>\n \t\t

Najlep\u0161ie \u0161tudentsk\u00e9 pr\u00e1ce pri\u0161li zo Strojn\u00edckej fakulty \u017dilinskej univerzity, ko\u0161ickej FEI TUKE a bratislavskej FEI STU.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Marat\u00f3n pl\u00e1novan\u00fdch jadrov\u00fdch odst\u00e1vok pre rok 2019 sa skon\u010dil <\/h2>\n \t\t

Druh\u00fd blok jadrovej elektr\u00e1rne Mochovce je po gener\u00e1lnej odst\u00e1vke znova v prev\u00e1dzke a dod\u00e1va elektrinu do siete.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Mochovce: Cez v\u00edkend za\u010d\u00edna odst\u00e1vka druh\u00e9ho bloku<\/h2>\n \t\t

Ide o posledn\u00fa tohtoro\u010dn\u00fa pl\u00e1novan\u00fa odst\u00e1vku v slovensk\u00fdch at\u00f3mov\u00fdch elektr\u00e1r\u0148ach.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Najlep\u0161\u00edm hokejov\u00fdm rozhodcom je oper\u00e1tor z jadrovej elektr\u00e1rne<\/h2>\n \t\t

Peter Stano, najlep\u0161\u00ed hokejov\u00fd rozhodca sez\u00f3ny 2018\/2019 s Cenou Juraja Okoli\u010d\u00e1nyho, pracuje ako oper\u00e1tor jadrovej elektr\u00e1rne V2 v Bohuniciach.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Matfyz\u00e1ci v elektr\u00e1r\u0148ach s\u00fa\u0165a\u017eili v predpovedan\u00ed cien elektriny<\/h2>\n \t\t

Na optimaliz\u00e1ciu prev\u00e1dzky a hospod\u00e1renia h\u013eadaj\u00fa Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne \u0161ikovn\u00fdch analytikov u\u017e medzi vysoko\u0161kol\u00e1kmi.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Tret\u00ed blok v Bohuniciach znova dod\u00e1va do siete<\/h2>\n \t\t

Prif\u00e1zovan\u00edm turbogener\u00e1tora k sieti sa v pondelok 15. j\u00fala skon\u010dila pl\u00e1novan\u00e1 odst\u00e1vka.<\/p>\n <\/div>\n