{"list":"\n \"\"\n
\n

Stredo\u0161kol\u00e1ci v parlamente obh\u00e1jili potrebu jadrovej energie v E\u00da<\/h2>\n \t\t

T\u00edm argumentuj\u00faci za jadrov\u00fa energetiku zv\u00ed\u0165azil 7:0 vo fin\u00e1le Slovenskej debatnej ligy, ktor\u00e1 na p\u00f4de NR SR rie\u0161ila ot\u00e1zku zni\u017eovania emisi\u00ed v E\u00da.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Noc v Energolande bude 18. m\u00e1ja 2018<\/h2>\n \t\t

Na Noc m\u00faze\u00ed v\u00e1s s rodinou a priate\u013emi aj v roku 2018 poz\u00fdvame str\u00e1vi\u0165 ve\u010der do interakt\u00edvnou technikou nabit\u00e9ho infocentra Energoland.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Science Talks na Nitrianskych univerzitn\u00fdch d\u0148och 2018<\/h2>\n \t\t

Poriadnu d\u00e1vku vedy za\u017eij\u00fa n\u00e1v\u0161tevn\u00edci Nitrianskych univerzitn\u00fdch dn\u00ed. Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne pre nich pripravili Science Talks o klimatick\u00fdch zmen\u00e1ch.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

V Kr\u00e1\u013eovej odsk\u00fa\u0161ali prototyp vodnej elektr\u00e1rne Gab\u010d\u00edkovo<\/h2>\n \t\t

Po troch desa\u0165ro\u010diach prev\u00e1dzky je potrebn\u00e9 elektr\u00e1re\u0148 opravi\u0165. Prv\u00fdkr\u00e1t v hist\u00f3rii Kr\u00e1\u013eovej be\u017e\u00ed u\u017e od jesene 2017 gener\u00e1lna odst\u00e1vka.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne v roku 2017 vyrobili o 2,4% viac elektriny<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne vlani vyrobili 19 444 gigawatt-hod\u00edn elektriny, \u010do v porovnan\u00ed s 18 981 GWh z roka 2016 predstavuje rast o vy\u0161e 2,4%.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Ekoobec: Svetlo pre Olichov<\/h2>\n \t\t

Cez n\u00e1\u0161 nada\u010dn\u00fd fond sme podporili projekt zameran\u00fd na zv\u00fd\u0161enie kvality \u017eivota klientov Zariadenia soci\u00e1lnych slu\u017eieb Olichov.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

V elektr\u00e1r\u0148ach sa pot\u00e1paj\u00fa u\u017e polstoro\u010die<\/h2>\n \t\t

Na Slovensku s\u00fa jedin\u00ed, ktor\u00ed vykon\u00e1vaj\u00fa z\u00e1sahy pri likvid\u00e1cii por\u00fach pod vodou nielen vo vodn\u00fdch, ale aj v jadrov\u00fdch a tepeln\u00fdch elektr\u00e1r\u0148ach.<\/p>\n <\/div>\n