{"list":"\n \"\"\n
\n

Elektr\u00e1re\u0148 vo Vojanoch nezatvoria<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne m\u00f4\u017eu garantova\u0165 prev\u00e1dzku Elektr\u00e1rn\u00ed Vojany v roku 2017 s v\u00edziou pred\u013a\u017eenia a\u017e do roku 2021<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Blackout: Vo Vojanoch testovali \u0161tart z tmy<\/h2>\n \t\t

Vo \u0161tvrtok 27. okt\u00f3bra 2016 Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne \u00faspe\u0161ne vykonali sk\u00fa\u0161ky \u0161tartu z tmy s pomocou TE Vojany a PVE Ru\u017e\u00edn.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne op\u00e4\u0165 z\u00edskali certifik\u00e1ty mana\u017e\u00e9rstva<\/h2>\n \t\t

Certifik\u00e1ty ISO 9001, ISO 14 001 a OH SAS 18 001 nanovo udelila Slovensk\u00fdm elektr\u00e1r\u0148am spolo\u010dnos\u0165 Bureau Veritas.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Zamestnaneck\u00fd grantov\u00fd program: Verejnos\u0165 rozhodla<\/h2>\n \t\t

Tra\u0165 pre horsk\u00e9 bicykle, komunitn\u00e1 lesn\u00e1 z\u00e1hrada, obnova are\u00e1lu a ihriska v materskej \u0161kole. Tieto a in\u00e9 projekty si z\u00edskali va\u0161u priaze\u0148 v hlasovan\u00ed.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Zmena e-mail dom\u00e9ny<\/h2>\n \t\t

Namiesto dom\u00e9ny @enel.com bud\u00fa Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne od 1.10.2016 pou\u017e\u00edva\u0165 nov\u00fd n\u00e1zov e-mail dom\u00e9ny @seas.sk.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Uk\u00e1\u017ete sa v lep\u0161om svetle 2016<\/h2>\n \t\t

Nezme\u0161kajte a podporte dobr\u00fa vec v \u010fal\u0161om kole zamestnaneck\u00e9ho grantov\u00e9ho programu! Hlasova\u0165 m\u00f4\u017eete do 9. okt\u00f3bra 2016.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

EPH uzavrel prv\u00fa etapu vstupu do Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed<\/h2>\n \t\t

Slovak Power Holding BV, v ktorom polovicu vlastn\u00ed EPH a druh\u00fa vlastn\u00ed Enel, kontroluje 66% akci\u00ed Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed.<\/p>\n <\/div>\n