{"list":"\n \"\"\n
\n

Hospod\u00e1rsky v\u00fdbor NR SR: S bezpe\u010dnos\u0165ou Mochoviec sme spokojn\u00ed<\/h2>\n \t\t

Ot\u00e1zka bezpe\u010dnosti Mochoviec bola hlavnou t\u00e9mou n\u00e1v\u0161tevy poslancov parlamentn\u00e9ho v\u00fdboru pre hospod\u00e1rske z\u00e1le\u017eitosti v jadrovej elektr\u00e1rni.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne pozvali poslancov hospod\u00e1rskeho v\u00fdboru do Mochoviec<\/h2>\n \t\t

Cie\u013eom n\u00e1v\u0161tevy je umo\u017eni\u0165 \u010dlenom hospod\u00e1rskeho v\u00fdboru NR SR obozn\u00e1mi\u0165 sa s aktu\u00e1lnym stavom stavby 3. a 4. bloku Mochoviec.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Najv\u00e4\u010d\u0161ia aj najobjemnej\u0161ia. Tak\u00e1 je Oravsk\u00e1 priehrada<\/h2>\n \t\t

Vodn\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 Orava si pripom\u00edna 65 rokov bezpe\u010dnej a spo\u013eahlivej prev\u00e1dzky.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Detsk\u00e1 Univerzita Komensk\u00e9ho zav\u00edtala do Mochoviec<\/h2>\n \t\t

Aj toto leto stovky det\u00ed absolvovali u\u017e 16. ro\u010dn\u00edk univerzity. Od svojho otvorenia je Energoland ich pravidelnou vzdel\u00e1vacou zast\u00e1vkou.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Tipy na cyklot\u00fary v okol\u00ed elektr\u00e1rn\u00ed<\/h2>\n \t\t

Okolie elektr\u00e1rn\u00ed na Slovensku pon\u00faka viacer\u00e9 mo\u017enosti na pr\u00edjemn\u00e9 cyklot\u00fary nielen po\u010das letn\u00fdch pr\u00e1zdnin. Prin\u00e1\u0161ame v\u00e1m nieko\u013eko TOP tipov.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

V Mochovciach chc\u00fa zav\u00e1\u017ea\u0165 palivo v prvom kvart\u00e1li 2019<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne predpokladaj\u00fa komer\u010dn\u00fa prev\u00e1dzku novej elektr\u00e1rne v druhom \u0161tvr\u0165roku 2019.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Prieskum: Slov\u00e1ci veria jadrovej energii<\/h2>\n \t\t

A\u017e 70 % Slov\u00e1kov pova\u017euje jadrov\u00e9 elektr\u00e1rne za bezpe\u010dn\u00e9, \u010do je najvy\u0161\u0161ia hodnota za ostatn\u00fdch 10 rokov.<\/p>\n <\/div>\n