{"list":"\n \"\"\n
\n

Tipy na cyklot\u00fary v okol\u00ed elektr\u00e1rn\u00ed<\/h2>\n \t\t

Okolie elektr\u00e1rn\u00ed na Slovensku pon\u00faka viacer\u00e9 mo\u017enosti na pr\u00edjemn\u00e9 cyklot\u00fary nielen po\u010das letn\u00fdch pr\u00e1zdnin. Prin\u00e1\u0161ame v\u00e1m nieko\u013eko TOP tipov.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

V Mochovciach chc\u00fa zav\u00e1\u017ea\u0165 palivo v prvom kvart\u00e1li 2019<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne predpokladaj\u00fa komer\u010dn\u00fa prev\u00e1dzku novej elektr\u00e1rne v druhom \u0161tvr\u0165roku 2019.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Prieskum: Slov\u00e1ci veria jadrovej energii<\/h2>\n \t\t

A\u017e 70 % Slov\u00e1kov pova\u017euje jadrov\u00e9 elektr\u00e1rne za bezpe\u010dn\u00e9, \u010do je najvy\u0161\u0161ia hodnota za ostatn\u00fdch 10 rokov.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Uk\u00e1\u017ete sa v dobrom svetle 2018<\/h2>\n \t\t

Podporte dobr\u00fa vec a zahlasujte za projekty vo va\u0161om okol\u00ed! Hlasujeme do 19. j\u00fana 2018. V\u00ed\u0165azov podpor\u00edme z Nada\u010dn\u00e9ho fondu Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Stredo\u0161kol\u00e1ci v parlamente obh\u00e1jili potrebu jadrovej energie v E\u00da<\/h2>\n \t\t

T\u00edm argumentuj\u00faci za jadrov\u00fa energetiku zv\u00ed\u0165azil 7:0 vo fin\u00e1le Slovenskej debatnej ligy, ktor\u00e1 na p\u00f4de NR SR rie\u0161ila ot\u00e1zku zni\u017eovania emisi\u00ed v E\u00da.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Noc v Energolande bude 18. m\u00e1ja 2018<\/h2>\n \t\t

Na Noc m\u00faze\u00ed v\u00e1s s rodinou a priate\u013emi aj v roku 2018 poz\u00fdvame str\u00e1vi\u0165 ve\u010der do interakt\u00edvnou technikou nabit\u00e9ho infocentra Energoland.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Science Talks na Nitrianskych univerzitn\u00fdch d\u0148och 2018<\/h2>\n \t\t

Poriadnu d\u00e1vku vedy za\u017eij\u00fa n\u00e1v\u0161tevn\u00edci Nitrianskych univerzitn\u00fdch dn\u00ed. Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne pre nich pripravili Science Talks o klimatick\u00fdch zmen\u00e1ch.<\/p>\n <\/div>\n