{"list":"\n \"\"\n
\n

V Jaslovsk\u00fdch Bohuniciach pl\u00e1novane odstavia 3. blok<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne v sobotu 20. j\u00fana \u0161tartuj\u00fa tretiu zo \u0161tyroch odst\u00e1vok jadrov\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed napl\u00e1novan\u00fdch na tento rok.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Bohunick\u00fd \u0161tvrt\u00fd reaktorov\u00fd blok znova dod\u00e1va elektrinu<\/h2>\n \t\t

V stredu 10. j\u00fana pred polnocou Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne ukon\u010dili pl\u00e1novan\u00fa gener\u00e1lnu odst\u00e1vku \u0161tvrt\u00e9ho bohunick\u00e9ho bloku.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Dovolenka v Tatr\u00e1ch: Nezab\u00fadajme, \u017ee v lese sme len na n\u00e1v\u0161teve, pripom\u00edna \u0161\u00e9f TANAP<\/h2>\n \t\t

Pre koronav\u00edrus mnoh\u00ed vymen\u00edme more za dovolenku v Tatr\u00e1ch. Ako z\u00e1rove\u0148 dopria\u0165 oddych aj pr\u00edrode n\u00e1m vysvetlil Pavol Majko, riadite\u013e TANAP.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

V Bohuniciach na viac ako 3 t\u00fd\u017edne odstavia \u0161tvrt\u00fd jadrov\u00fd blok<\/h2>\n \t\t

V s\u00falade s pl\u00e1nom gener\u00e1lnych odst\u00e1vok pre rok 2020 odst\u00e1vka prebieha od soboty 16. m\u00e1ja.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Prv\u00fd blok Mochoviec je po gener\u00e1lnej odst\u00e1vke op\u00e4\u0165 v prev\u00e1dzke<\/h2>\n \t\t

Odst\u00e1vka bola n\u00e1ro\u010dn\u00e1 kv\u00f4li ochrane person\u00e1lu pred koronav\u00edrusom. \u010eal\u0161ia odst\u00e1vka sa za\u010dne v polovici m\u00e1ja na 4. bloku v Bohuniciach.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Opatrenia proti koronav\u00edrusu: Mochovce robia odst\u00e1vku inak<\/h2>\n \t\t

Tohtoro\u010dn\u00e1 s\u00e9ria gener\u00e1lnych odst\u00e1vok (GO) slovensk\u00fdch jadrov\u00fdch blokov za\u010d\u00edna v sobotu 28. marca na prvom bloku v Mochovciach.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Rekord v\u010faka jadru: A\u017e 92,5% elektriny je bez emisi\u00ed!<\/h2>\n \t\t

Podiel jadra na celkovej dod\u00e1vke zo Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed v roku 2019 st\u00fapol z 81,9% na 83%. V\u00fdrazne klesla v\u00fdroba elektriny z uhlia.<\/p>\n <\/div>\n