{"list":"\n \"\"\n
\n

Man\u017eelsk\u00e9 p\u00e1ry, ktor\u00e9 sp\u00e1jaj\u00fa Bohunice<\/h2>\n \t\t

Premietanie spomienok z 35-ro\u010dnej hist\u00f3rie Bohun\u00edc by vydalo na poriadne dlh\u00fd film.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Matfyz\u00e1ci v elektr\u00e1r\u0148ach: Diplomov\u00e9 pr\u00e1ce sme overili v praxi<\/h2>\n \t\t

Energetici vyp\u00edsali 3 t\u00e9my na diplomov\u00e9 pr\u00e1ce na odbore Ekonomicko-finan\u010dn\u00e1 matematika a modelovanie na MATFYZ. Ako dopadli?<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Rozbiehame IT Akad\u00e9miu Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed!<\/h2>\n \t\t

Na\u0161e t\u00edmy maj\u00fa mlad\u00e9 posily. Do firmy \u0165ah\u00e1me \u0161ikovn\u00fdch \u0161tudentov aj cez \u0161irok\u00fa \u0161k\u00e1lu st\u00e1\u017e\u00ed. \u010c\u00edm v\u0161etk\u00fdm ich vieme zauja\u0165?<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

V Jaslovsk\u00fdch Bohuniciach pl\u00e1novane odstavia 3. blok<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne v sobotu 20. j\u00fana \u0161tartuj\u00fa tretiu zo \u0161tyroch odst\u00e1vok jadrov\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed napl\u00e1novan\u00fdch na tento rok.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Bohunick\u00fd \u0161tvrt\u00fd reaktorov\u00fd blok znova dod\u00e1va elektrinu<\/h2>\n \t\t

V stredu 10. j\u00fana pred polnocou Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne ukon\u010dili pl\u00e1novan\u00fa gener\u00e1lnu odst\u00e1vku \u0161tvrt\u00e9ho bohunick\u00e9ho bloku.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Dovolenka v Tatr\u00e1ch: Nezab\u00fadajme, \u017ee v lese sme len na n\u00e1v\u0161teve, pripom\u00edna \u0161\u00e9f TANAP<\/h2>\n \t\t

Pre koronav\u00edrus mnoh\u00ed vymen\u00edme more za dovolenku v Tatr\u00e1ch. Ako z\u00e1rove\u0148 dopria\u0165 oddych aj pr\u00edrode n\u00e1m vysvetlil Pavol Majko, riadite\u013e TANAP.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

V Bohuniciach na viac ako 3 t\u00fd\u017edne odstavia \u0161tvrt\u00fd jadrov\u00fd blok<\/h2>\n \t\t

V s\u00falade s pl\u00e1nom gener\u00e1lnych odst\u00e1vok pre rok 2020 odst\u00e1vka prebieha od soboty 16. m\u00e1ja.<\/p>\n <\/div>\n