{"list":"\n \"\"\n
\n

Pl\u00e1novan\u00e1 gener\u00e1lna odst\u00e1vka 1. bloku AE Mochovce<\/h2>\n \t\t

Odst\u00e1vka podobn\u00e9ho rozsahu sa rob\u00ed raz za 8 rokov. Zapoj\u00ed sa do nej vy\u0161e tis\u00edcka \u013eud\u00ed zo Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed a dod\u00e1vate\u013esk\u00fdch organiz\u00e1ci\u00ed.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

S elektromobilmi by \u0161es\u0165kr\u00e1t obi\u0161li zemegu\u013eu<\/h2>\n \t\t

V\u010faka elektromobilom u\u0161etrili Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne \u017eivotn\u00e9 prostredie od 22 000 kilogramov CO2<\/sub>. Maj\u00fa najv\u00e4\u010d\u0161iu flotilu na Slovensku.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

N\u00e1pady zamestnancov pom\u00e1haj\u00fa Vojanom pre\u017ei\u0165<\/h2>\n \t\t

V najv\u00e4\u010d\u0161ej slovenskej \u010diernouho\u013enej elektr\u00e1rni st\u00e1le zlep\u0161uj\u00fa ekonomick\u00e9 v\u00fdsledky z\u00e1vodu a robia opatrenia pre zn\u00ed\u017eenie vlastnej spotreby elektriny.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Nov\u00e1cky unik\u00e1t: Uhlie rozmrazuj\u00fa infra\u017eiari\u010dmi<\/h2>\n \t\t

Ke\u010f v janu\u00e1ri 2017 teploty klesali na m\u00ednus 20 stup\u0148ov, v Elektr\u00e1r\u0148ach Nov\u00e1ky na rozmrazovanie uhlia vyu\u017e\u00edvali infra\u017eiari\u010de na pln\u00fd v\u00fdkon.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Virtu\u00e1lne bloky na \u010ciernom V\u00e1hu<\/h2>\n \t\t

Fyzicky je to na\u0161a najv\u00e4\u010d\u0161ia pre\u010derp\u00e1vacia elektr\u00e1re\u0148, ale softv\u00e9rovo je rozdelen\u00e1 do troch virtu\u00e1lnych blokov, troch virtu\u00e1lnych elektr\u00e1rn\u00ed.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Prezident Andrej Kiska na Liptovskej Mare<\/h2>\n \t\t

P\u00e1na prezidenta Andreja Kisku na Liptovskej Mare priv\u00edtal riadite\u013e vodn\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed Vlastimil Majer\u010d\u00e1k, s ktor\u00fdm zamierili rovno do strojovne.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

N\u00e1\u0161 radia\u010dn\u00fd expert v Ir\u00e1ne<\/h2>\n \t\t

Odborn\u00edci z na\u0161ich jadrov\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed maj\u00fa renom\u00e9 aj v zahrani\u010d\u00ed. Pavla Chyl\u00e9ho vybrala MAAE odovzd\u00e1va\u0165 sk\u00fasenosti do Ir\u00e1nu.<\/p>\n <\/div>\n