{"list":"\n \"\"\n
\n

Takto ste ho e\u0161te nevideli: \u010cierny V\u00e1h v \u010dasozbernom videu<\/h2>\n \t\t

Po 5 rokoch sme vypustili horn\u00fa n\u00e1dr\u017e na\u0161ej najv\u00e4\u010d\u0161ej pre\u010derp\u00e1vacej elektr\u00e1rne. Niagarsk\u00e9 vodop\u00e1dy by dok\u00e1zala nap\u00e1ja\u0165 vy\u0161e pol hodiny.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Ako som sa stal oper\u00e1torom v jadrovej elektr\u00e1rni<\/h2>\n \t\t

Najprv ho o\u010daril syst\u00e9m fungovania at\u00f3movej elektr\u00e1rne, nesk\u00f4r fantastick\u00e1 mo\u017enos\u0165 \u0161tudova\u0165 jadro v zahrani\u010d\u00ed. \u010c\u00edm energetika oslovuje mlad\u00fdch?<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Toto s\u00fa v\u00ed\u0165azn\u00e9 n\u00e1vrhy pre nov\u00fd vizu\u00e1l infocentra Energoland!<\/h2>\n \t\t

Do s\u00fa\u0165a\u017ee pre infocentrum v Mochovciach sa zapojilo spolu 33 s\u00fa\u0165a\u017eiacich. V\u00ed\u0165azi z\u00edskaj\u00fa 1500 za prv\u00e9, 700 za druh\u00e9 a 300 eur za tretie miesto.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

S\u00fa\u0165a\u017e pre stredo\u0161kol\u00e1kov: Vyhraj cestu do K\u00f3rey!<\/h2>\n \t\t

S\u00fa\u0165a\u017e organizuje Medzin\u00e1rodn\u00e1 agent\u00fara pre at\u00f3mov\u00fa energiu aby posilnila z\u00e1ujem mlad\u00fdch o jadrov\u00fa vedu a technol\u00f3gie.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

\u0160tudentsk\u00fd experiment s vysok\u00fdm nap\u00e4t\u00edm<\/h2>\n \t\t

Peter \u010curma nav\u0161tevuje 3. ro\u010dn\u00edk gymn\u00e1zia v Kr\u00e1\u013eovskom Chlmci. Vo Vojanoch mu na\u0161i technici pomohli odsk\u00fa\u0161a\u0165 jeho vlastn\u00fd Teslov transform\u00e1tor.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Made in Slovakia: Budeme aj o 20 rokov l\u00eddrom v jadrovej energetike?<\/h2>\n \t\t

Najv\u00e4\u010d\u0161\u00ed podiel jadra na vlastnej v\u00fdrobe elektriny maj\u00fa vo Franc\u00fazsku. S pribli\u017ene 54 % podielom patr\u00ed Slov\u00e1kom druh\u00e9 miesto.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Riadite\u013e dostavby Mochoviec: Prijali sme ve\u013emi pr\u00edsny mana\u017e\u00e9rsky a kontroln\u00fd syst\u00e9m<\/h2>\n \t\t

Francisco Jos\u00e8 Morejon Verd\u00f9 riadi projekt od apr\u00edla 2017. Na tre\u0165om bloku je v\u00fdstavba hotov\u00e1 na 95 %, sp\u00fa\u0161\u0165anie na 10%.<\/p>\n <\/div>\n