{"list":"\n \"\"\n
\n

Prv\u00fd blok Mochoviec je po gener\u00e1lnej odst\u00e1vke op\u00e4\u0165 v prev\u00e1dzke<\/h2>\n \t\t

Odst\u00e1vka bola n\u00e1ro\u010dn\u00e1 kv\u00f4li ochrane person\u00e1lu pred koronav\u00edrusom. \u010eal\u0161ia odst\u00e1vka sa za\u010dne v polovici m\u00e1ja na 4. bloku v Bohuniciach.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Opatrenia proti koronav\u00edrusu: Mochovce robia odst\u00e1vku inak<\/h2>\n \t\t

Tohtoro\u010dn\u00e1 s\u00e9ria gener\u00e1lnych odst\u00e1vok (GO) slovensk\u00fdch jadrov\u00fdch blokov za\u010d\u00edna v sobotu 28. marca na prvom bloku v Mochovciach.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Rekord v\u010faka jadru: A\u017e 92,5% elektriny je bez emisi\u00ed!<\/h2>\n \t\t

Podiel jadra na celkovej dod\u00e1vke zo Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed v roku 2019 st\u00fapol z 81,9% na 83%. V\u00fdrazne klesla v\u00fdroba elektriny z uhlia.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Koronav\u00edrus: Opatrenia na ochranu zdravia a kontinuity v\u00fdroby<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne zav\u00e1dzaj\u00fa \u010fal\u0161ie opatrenia, ktor\u00e9 sa dot\u00fdkaj\u00fa aj v\u0161etk\u00fdch dod\u00e1vate\u013eov a zamestnancov.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Mochovce: \u00daJD vydal n\u00e1vrh rozhodnutia na zavezenie paliva<\/h2>\n \t\t

Ak Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne splnia podmienky, \u00daJD SR vyd\u00e1 prvostup\u0148ov\u00e9 rozhodnutie. Ke\u010f nadobudne pr\u00e1voplatnos\u0165, prist\u00fapia k zav\u00e1\u017eaniu paliva.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Mochovce 3: Ukon\u010dili opakovan\u00fd n\u00e1hrev<\/h2>\n \t\t

V decembri 2019 prist\u00fapili Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne k \u010fal\u0161ej f\u00e1ze testovania pripravenosti jadrov\u00e9ho bloku na uv\u00e1dzanie do prev\u00e1dzky.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Ekotopfilm v Energolande: Zmen\u00edme plan\u00e9tu, alebo seba?<\/h2>\n \t\t

Za jedin\u00e9 doobedie priv\u00edtal Energoland v Mochovciach a\u017e osemsto det\u00ed. Zastavil sa tu \u010fal\u0161\u00ed ro\u010dn\u00edk festivalu Ekotopfilm Junior.<\/p>\n <\/div>\n