{"list":"\n \"\"\n
\n

VIDEO: Ve\u013ek\u00e9 cvi\u010denie hasi\u010dov v Mochovciach<\/h2>\n \t\t

Prv\u00fd raz v SR sme n\u00e1hradn\u00e9 dopl\u0148ovanie vody do jadrovej elektr\u00e1rne nacvi\u010dovali s ve\u013ekokapacitn\u00fdm \u010derpan\u00edm zo vzdialenosti a\u017e 7,6 kilometra.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Za\u010d\u00edna sa pl\u00e1novan\u00e1 odst\u00e1vka tretieho bloku AE Bohunice V2<\/h2>\n \t\t

V stredu 19. j\u00fana Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne od\u0161tartuj\u00fa pl\u00e1novan\u00fa odst\u00e1vku tretieho bloku bohunickej jadrovej elektr\u00e1rne.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

\u0160tvrt\u00fd blok jadrovej elektr\u00e1rne Bohunice je po odst\u00e1vke znova v prev\u00e1dzke<\/h2>\n \t\t

V nede\u013eu 16. j\u00fana Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne ukon\u010dili pl\u00e1novan\u00fa gener\u00e1lnu odst\u00e1vku jadrov\u00e9ho bloku At\u00f3movej elektr\u00e1rne Bohunice V2.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Rak\u00faski aktivisti pri Mochovciach zav\u00e1dzaj\u00fa, tvrd\u00ed \u00daJD<\/h2>\n \t\t

Pod\u013ea jadrov\u00e9ho dozoru v\u0161etky fotografie z Mochoviec zverejnen\u00e9 protijadrovou organiz\u00e1ciou Global2000 z\u00e1merne zav\u00e1dzaj\u00fa verejnos\u0165.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

V konkurencii 1 405 firiem s\u00fa Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne druh\u00e9!<\/h2>\n \t\t

V silnej konkurencii iniciat\u00edvy Do pr\u00e1ce na bicykli vybojovali energetici strieborn\u00fa prie\u010dku a u\u0161etrili vy\u0161e desa\u0165tis\u00edc kilogramov CO2.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Pl\u00e1novan\u00e1 odst\u00e1vka 4. bloku jadrovej elektr\u00e1rne v Bohuniciach<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne za\u010dali 22. m\u00e1ja gener\u00e1lnu odst\u00e1vku 4. bloku bohunicej V2. Je druhou z odst\u00e1vok na\u0161ich at\u00f3miek pl\u00e1novan\u00fdch na rok 2019.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Prv\u00fd blok Mochoviec od nedele znova dod\u00e1va elektrinu<\/h2>\n \t\t

V nede\u013eu 28. apr\u00edla Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne pod\u013ea pl\u00e1nu ukon\u010dili gener\u00e1lnu odst\u00e1vku v jadrovej elektr\u00e1rni.<\/p>\n <\/div>\n