{"list":"\n \"\"\n
\n

S\u00fa\u0165a\u017e pre stredo\u0161kol\u00e1kov: Vyhraj cestu do K\u00f3rey!<\/h2>\n \t\t

S\u00fa\u0165a\u017e organizuje Medzin\u00e1rodn\u00e1 agent\u00fara pre at\u00f3mov\u00fa energiu aby posilnila z\u00e1ujem mlad\u00fdch o jadrov\u00fa vedu a technol\u00f3gie.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

\u0160tudentsk\u00fd experiment s vysok\u00fdm nap\u00e4t\u00edm<\/h2>\n \t\t

Peter \u010curma nav\u0161tevuje 3. ro\u010dn\u00edk gymn\u00e1zia v Kr\u00e1\u013eovskom Chlmci. Vo Vojanoch mu na\u0161i technici pomohli odsk\u00fa\u0161a\u0165 jeho vlastn\u00fd Teslov transform\u00e1tor.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Made in Slovakia: Budeme aj o 20 rokov l\u00eddrom v jadrovej energetike?<\/h2>\n \t\t

Najv\u00e4\u010d\u0161\u00ed podiel jadra na vlastnej v\u00fdrobe elektriny maj\u00fa vo Franc\u00fazsku. S pribli\u017ene 54 % podielom patr\u00ed Slov\u00e1kom druh\u00e9 miesto.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Riadite\u013e dostavby Mochoviec: Prijali sme ve\u013emi pr\u00edsny mana\u017e\u00e9rsky a kontroln\u00fd syst\u00e9m<\/h2>\n \t\t

Francisco Jos\u00e8 Morejon Verd\u00f9 riadi projekt od apr\u00edla 2017. Na tre\u0165om bloku je v\u00fdstavba hotov\u00e1 na 95 %, sp\u00fa\u0161\u0165anie na 10%.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

V\u00fdstava: Spomienka na zaniknut\u00fa obec Mochovce<\/h2>\n \t\t

Tekovsk\u00e9 m\u00fazeum otvorilo v\u00fdstavu \u201eSpomienka na zaniknut\u00fa obec.\u201c Na Levickom hrade v Dob\u00f3ovskom ka\u0161tieli ju m\u00f4\u017eete vidie\u0165 do 12. novembra 2017.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

S\u00fa\u0165a\u017e pre \u0161tudentov: Sprav vizu\u00e1l a d\u00e1me ti 1500 eur!<\/h2>\n \t\t

Zabite \u010das do za\u010diatku semestra a poriadne si zarobte. Sta\u010d\u00ed n\u00e1m do 22.9. posla\u0165 n\u00e1vrh vizu\u00e1lu pre infocentrum Energoland.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Vlasy v\u00e1m bud\u00fa st\u00e1\u0165 dupkom! Toto je Van de Graaffov gener\u00e1tor<\/h2>\n \t\t

V informa\u010dnom centre Energoland Mochovce pribudlo nov\u00e9 zariadenie, ktor\u00e9 vytv\u00e1ra statick\u00e9 nap\u00e4tie a\u017e do 400 000 voltov.<\/p>\n <\/div>\n