{"list":"\n \"\"\n
\n

N\u00e1\u0161 radia\u010dn\u00fd expert v Ir\u00e1ne<\/h2>\n \t\t

Odborn\u00edci z na\u0161ich jadrov\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed maj\u00fa renom\u00e9 aj v zahrani\u010d\u00ed. Pavla Chyl\u00e9ho vybrala MAAE odovzd\u00e1va\u0165 sk\u00fasenosti do Ir\u00e1nu.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Rok 2016 bol v\u00fdborn\u00fd pre vodn\u00e9 elektr\u00e1rne<\/h2>\n \t\t

Hydroenergetici zaznamenali najlep\u0161\u00ed v\u00fdsledok za posledn\u00fdch 6 rokov. Situ\u00e1cia pritom nevyzerala ru\u017eovo, prv\u00fd polrok ich tr\u00e1pil nedostatok zr\u00e1\u017eok.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Najv\u00e4\u010d\u0161\u00ed bat\u00e9riov\u00fd syst\u00e9m na svete<\/h2>\n \t\t

400 bat\u00e9ri\u00ed Tesla Powerpack 2 dok\u00e1\u017ee uskladni\u0165 a\u017e 80 MWh energie. Elektr\u00e1re\u0148 \u010cierny V\u00e1h to\u013eko vyrob\u00ed u\u017e za sedem min\u00fat.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Ventil\u00e1torom proti mrazu? Vieme, ako na to<\/h2>\n \t\t

Kr\u00e1tkodob\u00fdm efekt\u00edvnym odstr\u00e1nen\u00edm ne\u017eiaducej n\u00e1mrazy reverzn\u00fdm chodom ventil\u00e1torov v Elektr\u00e1r\u0148ach Vojany predch\u00e1dzame po\u0161kodeniu chladiacej s\u00fastavy.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Teplo z reaktora n\u00e1s ohrieva aj doma<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne s\u00fa jedn\u00fdm z najv\u00e4\u010d\u0161\u00edch v\u00fdrobcov tepla na Slovensku a ako jedin\u00e9 v Eur\u00f3pe ho dod\u00e1vaj\u00fa z jadrov\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed a\u017e do dom\u00e1cnost\u00ed.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Pl\u00e1novan\u00e9 zamrznutie kan\u00e1lov vodn\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed<\/h2>\n \t\t

Energetici nechaj\u00fa vodu preteka\u0165 pod \u013eadom, \u010d\u00edm zabr\u00e1nia vytv\u00e1raniu srie\u0148ov\u00fdch \u00fatvarov na hladine a zaneseniu vtokov vodn\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Blackout na Slovensku: Testovali sme \u0161tart z tmy<\/h2>\n \t\t

Hoci i\u0161lo o simul\u00e1ciu, podmienky sk\u00fa\u0161ok boli re\u00e1lne. Sk\u00fa\u0161ka v takomto rozsahu sa na Slovensku uskuto\u010dnila po 20 rokoch.<\/p>\n <\/div>\n