{"list":"\n \"\"\n
\n

IT Akad\u00e9mia: \u0160tudentov zap\u00e1jame aj do zlo\u017eit\u00fdch projektov<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne sa op\u00e4\u0165 rozr\u00e1stli o mlad\u00e9 posily. Pom\u00f4\u017eu im na\u0161tartova\u0165 kari\u00e9ru v informa\u010dn\u00fdch technol\u00f3gi\u00e1ch u\u017e po\u010das \u0161t\u00fadia V\u0160.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Liptovsk\u00e1 Mara sl\u00e1vi 45 rokov<\/h2>\n \t\t

Liptovsk\u00e1 Mara sl\u00e1vi jubileum, spomienky pam\u00e4tn\u00edka Art\u00fara Schwarcza ohromia i pohladia na du\u0161i.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

V\u00fdkon Mochoviec st\u00fapne z 942 na 1000 megawattov<\/h2>\n \t\t

Dokon\u010denie projektu zv\u00fd\u0161enia \u00fa\u010dinnosti blokov 1 a 2 by malo ro\u010dne zv\u00fd\u0161i\u0165 v\u00fdrobu o 450 gigawatt-hod\u00edn, bez rastu n\u00e1kladov na palivo \u010di person\u00e1l.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Man\u017eelsk\u00e9 p\u00e1ry, ktor\u00e9 sp\u00e1jaj\u00fa Bohunice<\/h2>\n \t\t

Premietanie spomienok z 35-ro\u010dnej hist\u00f3rie Bohun\u00edc by vydalo na poriadne dlh\u00fd film.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Matfyz\u00e1ci v elektr\u00e1r\u0148ach: Diplomov\u00e9 pr\u00e1ce sme overili v praxi<\/h2>\n \t\t

Energetici vyp\u00edsali 3 t\u00e9my na diplomov\u00e9 pr\u00e1ce na odbore Ekonomicko-finan\u010dn\u00e1 matematika a modelovanie na MATFYZ. Ako dopadli?<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Rozbiehame IT Akad\u00e9miu Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed!<\/h2>\n \t\t

Na\u0161e t\u00edmy maj\u00fa mlad\u00e9 posily. Do firmy \u0165ah\u00e1me \u0161ikovn\u00fdch \u0161tudentov aj cez \u0161irok\u00fa \u0161k\u00e1lu st\u00e1\u017e\u00ed. \u010c\u00edm v\u0161etk\u00fdm ich vieme zauja\u0165?<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

V Jaslovsk\u00fdch Bohuniciach pl\u00e1novane odstavia 3. blok<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne v sobotu 20. j\u00fana \u0161tartuj\u00fa tretiu zo \u0161tyroch odst\u00e1vok jadrov\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed napl\u00e1novan\u00fdch na tento rok.<\/p>\n <\/div>\n