{"list":"\n \"\"\n
\n

Diskusia o energetickej \u00fanii i o Mochovciach<\/h2>\n \t\t

Branislav Str\u00fd\u010dek potvrdil odhodlanie Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed dostava\u0165 a spusti\u0165 jadrov\u00fa elektr\u00e1re\u0148 v Mochovciach<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Francesco Starace: Je dobr\u00e9, ak je medzi akcion\u00e1rmi zhoda<\/h2>\n \t\t

Gener\u00e1lny riadite\u013e skupiny Enel po stretnut\u00ed s premi\u00e9rom SR potvrdil, \u017ee dostavba Mochoviec je pre Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne prioritou<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne \u017eiadaj\u00fa od\u0161kodnenie za Gab\u010d\u00edkovo<\/h2>\n \t\t

Nicola Cotugno v rozhovore pre Hospod\u00e1rske noviny potvrdil, \u017ee od\u0161kodnenie za Gab\u010d\u00edkovo s\u00fa elektr\u00e1rne pripraven\u00e9 vym\u00e1ha\u0165 aj cestou arbitr\u00e1\u017ee<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Jadrov\u00e9 zariadenia s\u00fa bezpe\u010dn\u00e9 a spo\u013eahliv\u00e9<\/h2>\n \t\t

\u00darad jadrov\u00e9ho dozoru SR: Jadrov\u00e9 zariadenia na Slovensku boli v roku 2014 prev\u00e1dzkovan\u00e9 bezpe\u010dne a spo\u013eahlivo.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Gab\u010d\u00edkovo je n\u00e1\u0161 pr\u00edbeh \u00faspechu<\/h2>\n \t\t

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne sa o Gab\u010d\u00edkovo v\u017edy starali zodpovedne, o\u00a0\u010dom sved\u010d\u00ed n\u00edzky koeficient poruchovosti (PIA) \u2013 jeho hodnota je men\u0161ia ako 0,5.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

SO\u0160 Handlov\u00e1 chce zbli\u017eova\u0165 \u0161t\u00fadium s praxou<\/h2>\n \t\t

Signat\u00e1rom memoranda o spolupr\u00e1ci v oblasti odborn\u00e9ho vzdel\u00e1vania je aj z\u00e1vod Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed, Elektr\u00e1rne Nov\u00e1ky.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Mlad\u00ed fyzici na olympi\u00e1de v at\u00f3movej elektr\u00e1rni<\/h2>\n \t\t

30 \u0161tudentov zo v\u0161etk\u00fdch krajov Slovenska sa stretne v Nitre na 56. ro\u010dn\u00edku celo\u0161t\u00e1tneho kola Fyzik\u00e1lnej olympi\u00e1dy kateg\u00f3rie A.<\/p>\n <\/div>\n