{"list":"\n \"\"\n
\n

De\u0148 det\u00ed: stovky n\u00e1v\u0161tevn\u00edkov v Mochovciach<\/h2>\n \t\t

Otvoren\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 bola toho roku in\u00e1. Okrem samotnej at\u00f3mky priv\u00edtalo 700 host\u00ed aj nov\u00e9 informa\u010dn\u00e9 a z\u00e1bavn\u00e9 centrum Energoland.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Energia pre pr\u00edrodu: N\u00e1u\u010dn\u00e9 chodn\u00edky<\/h2>\n \t\t

V bl\u00edzkost\u00ed Elektr\u00e1rn\u00ed Nov\u00e1ky vznikli dva n\u00e1u\u010dn\u00e9 chodn\u00edky. V chr\u00e1nen\u00fdch \u00fazemiach a rezerv\u00e1ci\u00e1ch energetici pomohli in\u0161talova\u0165 eduka\u010dn\u00e9 tabule. <\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne: vyjadrujeme \u00faprimn\u00fa s\u00fastras\u0165<\/h2>\n \t\t

Na v\u00fdstavbe 3. a 4. bloku AE Mochovce sa od roku 2009 odpracovalo u\u017e viac ako 40 mili\u00f3nov \u010dlovekohod\u00edn bez smrte\u013en\u00e9ho \u00farazu.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Japonsk\u00fd ve\u013evyslanec nav\u0161t\u00edvil Mochovce<\/h2>\n \t\t

Akio Egawa sa zozn\u00e1mil s infocentrom Energoland a za\u0161iel aj na simul\u00e1tor 3. a 4. bloku AE Mochovce a strojov\u0148u 1. a 2. bloku<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Svitsk\u00fd komunitn\u00fd festival SVIT.kom<\/h2>\n \t\t

Festival 15. a 16. m\u00e1ja prezentuje environment\u00e1lne e energeticky efekt\u00edvne rie\u0161enia pre mesto Svit a okolie<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Diskusia o energetickej \u00fanii i o Mochovciach<\/h2>\n \t\t

Branislav Str\u00fd\u010dek potvrdil odhodlanie Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed dostava\u0165 a spusti\u0165 jadrov\u00fa elektr\u00e1re\u0148 v Mochovciach<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Francesco Starace: Je dobr\u00e9, ak je medzi akcion\u00e1rmi zhoda<\/h2>\n \t\t

Gener\u00e1lny riadite\u013e skupiny Enel po stretnut\u00ed s premi\u00e9rom SR potvrdil, \u017ee dostavba Mochoviec je pre Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne prioritou<\/p>\n <\/div>\n