{"list":"\n \"\"\n
\n

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne na festivale filmov o trvalo udr\u017eate\u013enom rozvoji<\/h2>\n \t\t

Na 42. ro\u010dn\u00edku festivalu Ekotopfilm prezentovali \u0161kol\u00e1kom sp\u00f4soby, ak\u00fdmi m\u00f4\u017ee firma prispie\u0165 k \u010distej\u0161iemu okoliu a podnika\u0165 zodpovedne<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Dni energi\u00ed 2015 v znamen\u00ed elektromobility<\/h2>\n \t\t

2. ro\u010dn\u00edk sa kon\u00e1 v Bratislave, \u017diline, Ko\u0161iciach a B. Bystrici. Z Bratislavy od\u0161tartovali Slov\u00e1ci na medzin\u00e1rodn\u00fd marat\u00f3n elektromobilov WAVE 2015<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Enel je \"pr\u00edpadovou \u0161t\u00fadiou\" \u00faspechu v oblasti emisi\u00ed<\/h2>\n \t\t

Podpora ekonomiky budovanej na zni\u017eovan\u00ed emisi\u00ed a vyu\u017e\u00edvan\u00ed technol\u00f3gi\u00ed s n\u00edzkou produkciou oxidu uhli\u010dit\u00e9ho<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

De\u0148 det\u00ed: stovky n\u00e1v\u0161tevn\u00edkov v Mochovciach<\/h2>\n \t\t

Otvoren\u00e1 elektr\u00e1re\u0148 bola toho roku in\u00e1. Okrem samotnej at\u00f3mky priv\u00edtalo 700 host\u00ed aj nov\u00e9 informa\u010dn\u00e9 a z\u00e1bavn\u00e9 centrum Energoland.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Energia pre pr\u00edrodu: N\u00e1u\u010dn\u00e9 chodn\u00edky<\/h2>\n \t\t

V bl\u00edzkost\u00ed Elektr\u00e1rn\u00ed Nov\u00e1ky vznikli dva n\u00e1u\u010dn\u00e9 chodn\u00edky. V chr\u00e1nen\u00fdch \u00fazemiach a rezerv\u00e1ci\u00e1ch energetici pomohli in\u0161talova\u0165 eduka\u010dn\u00e9 tabule. <\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne: vyjadrujeme \u00faprimn\u00fa s\u00fastras\u0165<\/h2>\n \t\t

Na v\u00fdstavbe 3. a 4. bloku AE Mochovce sa od roku 2009 odpracovalo u\u017e viac ako 40 mili\u00f3nov \u010dlovekohod\u00edn bez smrte\u013en\u00e9ho \u00farazu.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n