{"list":"\n \"\"\n
\n

Slovensk\u00e1 kult\u00fara hitom vo Ferrare<\/h2>\n \t\t

Podujatia podporen\u00e9 Slovensk\u00fdmi elektr\u00e1r\u0148ami vo Ferrare, meste umenia, odzrkad\u013euj\u00fa z\u00e1ujem skupiny Enel o prepojenie trad\u00edci\u00ed Slovenska a Talianska.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

zeBra: Slovensko sa pomaly men\u00ed do zelena<\/h2>\n \t\t

E-mobilita si medzi Slov\u00e1kmi raz\u00ed cestu slima\u010d\u00edm tempom. V\u010faka spolupr\u00e1ci firiem, \u0161k\u00f4l a obc\u00ed postupne prib\u00fada elektromobilov i dob\u00edjac\u00edch stan\u00edc.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Turistick\u00fd bedeker okolia elektr\u00e1rn\u00ed<\/h2>\n \t\t

Publik\u00e1cia prin\u00e1\u0161a pr\u00edrodn\u00e9, kult\u00farne a historick\u00e9 zauj\u00edmavosti z regi\u00f3nov elektr\u00e1rn\u00ed. Pokrstil ju riadite\u013e Spr\u00e1vy TANAP Pavol Majko.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Mochovce: Dostavba je prioritou pre oboch akcion\u00e1rov <\/h2>\n \t\t

Dokon\u010denie 3. a 4. bloku AE Mochovce mus\u00ed by\u0165 pre ka\u017ed\u00e9ho prioritou, uviedol predseda Vl\u00e1dy SR. O rozpo\u010dte maj\u00fa akcion\u00e1ri hlasova\u0165 17. okt\u00f3bra.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

De\u0148 energetiky: 1. okt\u00f3ber<\/h2>\n \t\t

Niektor\u00ed ho zvykn\u00fa (nespr\u00e1vne) naz\u00fdva\u0165 i D\u0148om energetikov. Viete, pre\u010do sa vo v\u0161etk\u00fdch energetick\u00fdch firm\u00e1ch na Slovensku oslavuje pr\u00e1ve 1. okt\u00f3ber?<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Enel: D\u00f4razne odmietame tvrdenia poslanca Koll\u00e1ra<\/h2>\n \t\t

V\u0161etky v\u00fdznamn\u00e9 transakcie spolo\u010dnosti, ako aj zmluvy s protistranami a pl\u00e1n invest\u00edci\u00ed, schva\u013euj\u00fa obaja akcion\u00e1ri \u2013 Enel aj Slovensk\u00e1 republika.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

CESI v Nemecku prech\u00e1dza na vysokonap\u00e4\u0165ov\u00e9 sk\u00fa\u0161ky<\/h2>\n \t\t

Otv\u00e1ra sa nov\u00e9 laborat\u00f3rium v Mannheime, kde sa bud\u00fa sk\u00fa\u0161a\u0165 inovat\u00edvne technol\u00f3gie pre prenos energie na ve\u013ek\u00e9 vzdialenosti.<\/p>\n <\/div>\n