{"list":"\n \"\"\n
\n

Mochovce: 3. blok dokon\u010den\u00fd na 82%<\/h2>\n \t\t

Pod\u013ea ministra hospod\u00e1rstva P. Pavlisa opatrenia prijat\u00e9 pri dostavbe 3. a 4. bloku Mochoviec priniesli efekt.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Biol\u00f3govia vyhl\u00e1sili jadrov\u00fa energiu za najzelen\u0161iu<\/h2>\n \t\t

66 biol\u00f3gov akt\u00edvnych v oblasti ochrany biodiverzity sa postavilo za jadrov\u00fa energiu, ktor\u00fa ozna\u010dili za najzelen\u0161iu.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Najv\u00fdhodnej\u0161ie ceny energi\u00ed na trhu <\/h2>\n \t\t

Nieko\u013eko desiatok a niekde aj viac ako 100 eur m\u00f4\u017eu v roku 2015 u\u0161etri\u0165 z\u00e1kazn\u00edci pri k\u00fape elektriny od SE Predaj.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

GRI sp\u00fa\u0161\u0165a projekt Reporting 2025<\/h2>\n \t\t

Medzin\u00e1rodn\u00fa diskusiu GRI o bud\u00facnosti reportovania o trvalo udr\u017eate\u013enom rozvoji podporuj\u00fa Boston College, Enel a SAP.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Gab\u010d\u00edkovo: Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne maj\u00fa n\u00e1rok na od\u0161kodn\u00e9<\/h2>\n \t\t

Pr\u00e1vo odst\u00fapi\u0165 od zmluvy je zakotven\u00e9 priamo v jej texte, rovnako ako aj povinnos\u0165 v takomto pr\u00edpade od\u0161kodni\u0165 Slovensk\u00e9 elektr\u00e1rne.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Enel je pripraven\u00fd na e-mobilitu<\/h2>\n \t\t

Nov\u00e1 smernica Eur\u00f3pskej \u00fanie nariadila zv\u00fd\u0161enie po\u010dtu nab\u00edjac\u00edch stan\u00edc pre elektrick\u00e9 vozidl\u00e1. Technol\u00f3gie skupiny Enel s\u00fa pripraven\u00e9.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Roma Spirit: Sl\u00e1vnostn\u00e9 odovzdanie cien<\/h2>\n \t\t

U\u017e \u0161iesty raz bolo ocenen\u00fdch sedem osobnost\u00ed a kolekt\u00edvov za akt\u00edvnu snahu zlep\u0161i\u0165 situ\u00e1ciu R\u00f3mov na Slovensku.<\/p>\n <\/div>\n