{"list":"\n \"\"\n
\n

De\u0148 energetiky: 1. okt\u00f3ber<\/h2>\n \t\t

Niektor\u00ed ho zvykn\u00fa (nespr\u00e1vne) naz\u00fdva\u0165 i D\u0148om energetikov. Viete, pre\u010do sa vo v\u0161etk\u00fdch energetick\u00fdch firm\u00e1ch na Slovensku oslavuje pr\u00e1ve 1. okt\u00f3ber?<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Enel: D\u00f4razne odmietame tvrdenia poslanca Koll\u00e1ra<\/h2>\n \t\t

V\u0161etky v\u00fdznamn\u00e9 transakcie spolo\u010dnosti, ako aj zmluvy s protistranami a pl\u00e1n invest\u00edci\u00ed, schva\u013euj\u00fa obaja akcion\u00e1ri \u2013 Enel aj Slovensk\u00e1 republika.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

CESI v Nemecku prech\u00e1dza na vysokonap\u00e4\u0165ov\u00e9 sk\u00fa\u0161ky<\/h2>\n \t\t

Otv\u00e1ra sa nov\u00e9 laborat\u00f3rium v Mannheime, kde sa bud\u00fa sk\u00fa\u0161a\u0165 inovat\u00edvne technol\u00f3gie pre prenos energie na ve\u013ek\u00e9 vzdialenosti.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Roma Spirit 2014 pod z\u00e1\u0161titou prezidenta A. Kisku<\/h2>\n \t\t

\u010clenmi poroty boli v minulosti V\u00e1clav Havel, Michael Koc\u00e1b, Leila Abassov\u00e1, Sylvia Porub\u00e4nov\u00e1, Silvia \u0160ark\u00f6ziov\u00e1, Eva Babitzov\u00e1 a mnoh\u00ed in\u00ed.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Enel ofici\u00e1lnym partnerom EXPO Milano 2015<\/h2>\n \t\t

Enel je partnerom pre inteligentn\u00e9 energetick\u00e9 a osvet\u013eovacie rie\u0161enia (Smart Energy & Lighting Solutions Partner).<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Vozov\u00fd park s 30 elektromobilmi<\/h2>\n \t\t

K aktu\u00e1lne 6 elektromobilom pribudne v r. 2014 \u010fal\u0161\u00edch minim\u00e1lne 9 a s v\u00fdh\u013eadom do roka 2015 sa flotila m\u00f4\u017ee zdvojn\u00e1sobi\u0165 na 30 \u00e1ut.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

M. \u017dembery: \"Pom\u00e1hame firm\u00e1m \u0161etri\u0165\"<\/h2>\n \t\t

Zni\u017eovanie spotreby energi\u00ed je udr\u017eate\u013en\u00e1 cesta smerom k zvy\u0161ovaniu efekt\u00edvnosti a konkurencieschopnosti slovensk\u00e9ho priemyslu.<\/p>\n <\/div>\n