{"list":"\n \"\"\n
\n

Ceny za vedu a techniku<\/h2>\n \t\t

T\u00edm hodnotenia radia\u010dn\u00e9ho po\u0161kodenia kon\u0161truk\u010dn\u00fdch materi\u00e1lov \u0161tiepnych a f\u00faznych reaktorov sa stal T\u00edmom roka 2014<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Prv\u00e1 elektr\u00e1re\u0148, ktor\u00e1 integruje geoterm\u00e1l a biomasu<\/h2>\n \t\t

V Tosk\u00e1nsku postavia prv\u00fa elektr\u00e1re\u0148 na svete, ktor\u00e1 vyu\u017e\u00edva biomasu na ohrev geoterm\u00e1lnej pary s cie\u013eom zv\u00fd\u0161i\u0165 energetick\u00fa \u00fa\u010dinnos\u0165.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Bratislavsk\u00e1 kaviare\u0148 zamestn\u00e1va \u013eud\u00ed bez domova<\/h2>\n \t\t

Jedine\u010dn\u00fd projekt z dielne ob\u010dianskeho zdru\u017eenia Vagus si z\u00edskal podporu Slovensk\u00fdch elektr\u00e1rn\u00ed aj Nad\u00e1cie Enel Cuore.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Slovensk\u00e1 kult\u00fara hitom vo Ferrare<\/h2>\n \t\t

Podujatia podporen\u00e9 Slovensk\u00fdmi elektr\u00e1r\u0148ami vo Ferrare, meste umenia, odzrkad\u013euj\u00fa z\u00e1ujem skupiny Enel o prepojenie trad\u00edci\u00ed Slovenska a Talianska.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

zeBra: Slovensko sa pomaly men\u00ed do zelena<\/h2>\n \t\t

E-mobilita si medzi Slov\u00e1kmi raz\u00ed cestu slima\u010d\u00edm tempom. V\u010faka spolupr\u00e1ci firiem, \u0161k\u00f4l a obc\u00ed postupne prib\u00fada elektromobilov i dob\u00edjac\u00edch stan\u00edc.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Turistick\u00fd bedeker okolia elektr\u00e1rn\u00ed<\/h2>\n \t\t

Publik\u00e1cia prin\u00e1\u0161a pr\u00edrodn\u00e9, kult\u00farne a historick\u00e9 zauj\u00edmavosti z regi\u00f3nov elektr\u00e1rn\u00ed. Pokrstil ju riadite\u013e Spr\u00e1vy TANAP Pavol Majko.<\/p>\n <\/div>\n

<\/div>\n <\/a>\n \n \"\"\n
\n

Mochovce: Dostavba je prioritou pre oboch akcion\u00e1rov <\/h2>\n \t\t

Dokon\u010denie 3. a 4. bloku AE Mochovce mus\u00ed by\u0165 pre ka\u017ed\u00e9ho prioritou, uviedol predseda Vl\u00e1dy SR. O rozpo\u010dte maj\u00fa akcion\u00e1ri hlasova\u0165 17. okt\u00f3bra.<\/p>\n <\/div>\n