Energia pre krajinu

Energia pre krajinu

Energia pre krajinu je komplexný program spoločenskej zodpovednosti Slovenských elektrární. Zastrešuje všetky aktivity a projekty v sociálnej oblasti, v oblasti kultúry, životného prostredia, vzdelávania a športu.

Program Energia pre krajinu podporuje vybrané projekty cez finančnú podporu realizovanú ako reklamná spolupráca, finančný dar alebo príspevok z Nadačného fondu Slovenských elektrární na základe žiadosti predloženej subjektom, ktorý projekt realizuje.

Finančnú podporu cez program Energia pre krajinu môže získať právnická osoba, ktorá online predloží zaujímavý a inovatívny projekt, ktorý svojim zameraním, obsahom a lokalizáciou korešponduje so stratégiou spoločenskej zodpovednosti Slovenských elektrární v jednej z piatich týchto oblastí:

Energia pre kultúru – rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt

Energia pre prírodu – ochrana prírody a životného prostredia azachovanie biodiverzity

Energia pre šport – prevencia, ochrana zdravia a rozvoj športových aktivít

Energia pre vzdelanie – podpora a rozvoj vzdelávania

Energia pre život – charitatívne a filantropické aktivity

Do programu Energia pre krajinu môžu byť zaradené projekty s celoslovenskou pôsobnosťou (národná úroveň) alebo lokálne projekty (regionálna úroveň), pričom uprednostňované sú projekty z oblastí, v ktorých majú svoje sídlo závody Slovenských elektrární (Jaslovské Bohunice, Mochovce, Nováky, Vojany, Trenčín a všetkých 31 vodných elektrární).

Chcel by som získať podporu pre svoj projekt a rád by som sa dozvedel viac.

Zobraziť možnosti získania podpory

Pokračujte na...

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right