Naše elektrárne

Naše elektrárne

Energia naprieč krajinou

Slovenské elektrárne prevádzkujú dve atómové elektrárne (Mochovce, Jaslovské Bohunice), dve tepelné elektrárne (Nováky, Vojany), 34 vodných elektrární (najmä na riekach Váh a Hron) a dve solárne elektrárne (Mochovce, Vojany).

Podiel zdrojov na našej výrobe elektriny v SR (2020)

V číslach

75
1
Gigawatthodín
elektriny
1
%
65
Bez emisií CO2
1
%
55
Pokrytie Slovenska

Slovenské elektrárne v roku 2020 celkovo vyrobili 18 773 gigawatthodín elektriny. Čistá dodávka elektriny Slovenských elektrární dosiahla 16 994 GWh. Vďaka jadrovej a vodnej energii až 95 % elektriny dodanej do siete bolo bez emisií CO2 – z produkcie jadrových, vodných, fotovoltických elektrární a spoluspaľovaním biomasy.

Súvisiace dokumenty

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightchevron-right-circle