Akcionári

O spoločnosti

Akciová spoločnosť Slovenské elektrárne vznikla 21. januára 2002 ako nový subjekt z majetkovej podstaty a právny následník Slovenských elektrární, a.s., od ktorých bola k tomuto dátumu oddelená Prenosová sústava a Tepláreň Košice.

Vlastníkom akcií Slovenských elektrární sú Slovenská republika s podielom 34% (v mene štátu koná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) a spoločnosť Slovak Power Holding BV (SPH) s podielom 66%. Energetický a průmyslový holding, a.s., 28. júla 2016 uzavrel prvú fázu vstupu do Slovenských elektrární a stal sa päťdesiatpercentným akcionárom spoločnosti SPH. Ďalších 50% SPH ostalo zatiaľ vo vlastníctve skupiny Enel.

Enel SpA prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Enel Produzione SpA 18. decembra 2015 podpísala zmluvu so spoločnosťou EP Slovakia BV, dcérskou firmou Energetického a průmyslového holdingu, a.s., o predaji podielu Enel Produzione v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. Predaj prebehol formou prevodu celého 66-percentného podielu spoločnosti Enel Produzione v Slovenských elektrárňach na novovzniknutú firmu SPH. EP Slovakia môže získať až 100% základného imania SPH, pričom prevod SPH na EP Slovakia prebieha v dvoch fázach.

V rovnakej veci 21. decembra 2015 Ministerstvo hospodárstva SR a Enel Produzione podpísali Memorandum.

Slovenské elektrárne
EPH
Enel

Slovenské elektrárne, a.s., sú spoločnosťou, ktorej hlavnou podnikateľskou činnosťou je výroba a predaj elektriny. Podľa disponibilného inštalovaného výkonu sú Slovenské elektrárne najväčším výrobcom elektrickej energie na Slovensku a jedným z najväčších v strednej a východnej Európe. Spoločnosť tiež vyrába a predáva teplo a poskytuje podporné služby pre elektrizačnú sústavu. Slovenské elektrárne disponujú 4 112,36 MWe hrubého výkonu a majú ideálny výrobný mix – jadro, vodu a klasické zdroje. Prevádzkujú 31 vodných, 2 atómové, 2 tepelné a 2 fotovoltické elektrárne.

Cieľom spoločnosti je bezpečne, spoľahlivo, efektívne a konkurencieschopne vyrábať, predávať a obchodovať s elektrinou a teplom, bezpečne zaobchádzať s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoreným jadrovým palivom, pri trvalom znižovaní negatívnych vplyvov výrobných procesov na životné prostredie. Až 90% elektriny vyrába bez emisií oxidu uhličitého – najmä využitím vody a jadra.

Vízia a poslanie spoločnosti

Vízia

Bezpečne a ohľaduplne k životnému prostrediu vyrábať a dodávať cenovo dostupnú energiu pre všetkých našich zákazníkov.

Poslanie

Byť najbezpečnejším, najinovatívnejším a konkurencieschopným výrobcom energie v strednej a východnej Európe, vytvárajúcim hodnoty pre našich zákazníkov, akcionárov a zamestnancov.

Energetický a průmyslový holding (EPH) je vedúcou stredoeurópskou energetickou skupinou, ktorá vlastní a prevádzkuje zariadenia v Českej republike, na Slovensku, v Nemecku, Taliansku, vo Veľkej Británii, Írsku, Francúzsku a Švajčiarsku. Skupina EPH je vertikálne integrovanou energetickou utilitou pokrývajúcou kompletný hodnotový reťazec: od ťažby hnedého uhlia, cez výrobu elektriny a tepla až po distribúciu elektriny a tepla. To zahŕňa aj platformy pre dodávky a obchodovanie na jednej strane a správu plynárenskej infraštruktúry na strane druhej.

Skupina Enel je vedúca multinárodná energetická spoločnosť a popredný integrovaný hráč na svetových trhoch s elektrinou, plynom a obnoviteľnou energiou. Skupina pôsobí vo viac než 30 krajinách, má približne 88 GW inštalovaného výkonu a elektrickú distribučnú sieť v dĺžke viac než 2,2 milióna kilometrov. S vyše 74 miliónmi koncových zákazníkov má Enel najväčšiu globálnu zákaznícku základňu oproti ostatným európskym konkurentom a je lídrom na európskom energetickom trhu z pohľadu bežného prevádzkového zisku EBITDA.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right