Základné údaje

O spoločnosti

Sme jednotka na trhu

Slovenské elektrárne v roku 2020 celkovo vyrobili 18 773 gigawatthodín elektriny. Čistá dodávka elektriny Slovenských elektrární dosiahla 16 994 GWh. Vďaka jadrovej a vodnej energii až 95 % elektriny dodanej do siete bolo bez emisií CO2 – z produkcie jadrových, vodných, fotovoltických elektrární a spoluspaľovaním biomasy.

Podiel primárnych energ. zdrojov na dodanej elektrine v r. 2020 (%)

Výroba a spotreba elektriny na Slovensku (GWh)

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightchevron-right-circle