Výročné správy, publikácie, dokumenty

O nás
Publikácie
Dokumenty
Typ publikácie

Vplyv na životné prostredie: Jadrové elektrárne | október 2023

Výpuste závodov do životného prostredia za mesiac október 2023. Zahŕňa závody: Mochovce 1&2&3, Bohunice 3&4 (Bohunice V2), Mochovce 4 – vo výstavbe.

Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Vojany | október 2023

Výpuste závodu Elektrárne Vojany do životného prostredia za mesiac október 2023.

Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Nováky | október 2023

Výpuste závodu Elektrárne Nováky do životného prostredia za mesiac október 2023.

Mesačné protokoly emisných hodnôt z prevádzky elektrární Nováky a Vojany za október 2023

Zverejňované v zmysle §34 ods. 3 písm. c) zákona č. 146/2023 o ochrane ovzdušia a § 18 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

Vplyv na životné prostredie: Jadrové elektrárne | september 2023

Výpuste závodov do životného prostredia za mesiac september 2023. Zahŕňa závody: Mochovce 1&2&3, Bohunice 3&4 (Bohunice V2), Mochovce 4 – vo výstavbe.

Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Nováky | september 2023

Výpuste závodu Elektrárne Nováky do životného prostredia za mesiac september 2023.

Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Vojany | september 2023

Výpuste závodu Elektrárne Vojany do životného prostredia za mesiac september 2023.

Mesačné protokoly emisných hodnôt z prevádzky elektrární Nováky a Vojany za september 2023

Zverejňované v zmysle §34 ods. 3 písm. c) zákona č. 146/2023 o ochrane ovzdušia a § 18 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 249/2023 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

Vplyv na životné prostredie: Jadrové elektrárne | august 2023

Výpuste závodov do životného prostredia za mesiac august 2023. Zahŕňa závody: Mochovce 1&2&3, Bohunice 3&4 (Bohunice V2), Mochovce 4 – vo výstavbe.

14.09.2023 – Mimoriadne valné zhromaždenie

Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Nováky | august 2023

Výpuste závodu Elektrárne Nováky do životného prostredia za mesiac august 2023.

Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Vojany | august 2023

Výpuste závodu Elektrárne Vojany do životného prostredia za mesiac august 2023.
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightchevron-right-circle