Výročné správy, publikácie, dokumenty

O nás
Publikácie
Dokumenty
Typ publikácie

Mesačné protokoly emisných hodnôt z prevádzky elektrární Nováky a Vojany za január 2022

Zverejňované v zmysle §2 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov a §15 zákona NR SR č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov.

28.02.2022 - Mimoriadne valné zhromaždenie

Vyhodnotenie štandardov kvality - Teplo 2021

Vyhodnotenie štandardov kvality v oblasti tepelná energetika podľa vyhlášky č. 277/2012 Z. z. v znení vyhlášky č. 234/2016 Z. z.

Vplyv na životné prostredie: Jadrové elektrárne | január 2022

Výpuste závodov do životného prostredia za mesiac január 2022. Zahŕňa závody: Mochovce 1&2, Bohunice 3&4 (Bohunice V2), Mochovce 3&4 – bloky vo výstavbe.

Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Nováky | január 2022

Výpuste závodu Elektrárne Nováky do životného prostredia za mesiac január 2022.

Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Vojany | január 2022

Výpuste závodu Elektrárne Vojany do životného prostredia za mesiac január 2022.

Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Vojany | december 2021

Výpuste závodu Elektrárne Vojany do životného prostredia za mesiac december 2021.

Vplyv na životné prostredie: Jadrové elektrárne | december 2021

Výpuste závodov do životného prostredia za mesiac december 2021. Zahŕňa závody: Mochovce 1&2, Bohunice 3&4 (Bohunice V2), Mochovce 3&4 – bloky vo výstavbe.

Mesačné protokoly emisných hodnôt z prevádzky elektrární Nováky a Vojany za december 2021

Zverejňované v zmysle §2 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov a §15 zákona NR SR č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Vojany | október 2021

Výpuste závodu Elektrárne Vojany do životného prostredia za mesiac október 2021.

Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Nováky | december 2021

Výpuste závodu Elektrárne Nováky do životného prostredia za mesiac december 2021.

Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Nováky | november 2021

Výpuste závodu Elektrárne Nováky do životného prostredia za mesiac november 2021.
Neboli nájdené žiadne dokumenty.
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightchevron-right-circle