Obchodný model

Stratégia
Udržateľnosťje kľúčová pre vytváranie hodnôt. Podnik by mal byť úspešný dnes, zabezpečiť si kontinuitu činností v dohľadnej budúcnosti a mal by si vedieť vytvoriť konkurenčnú výhodu v dlhodobom merítku. Udržateľný obchod pre Slovenske elektrarne znamená dosahovanie týchto cieľov, prínosných či už pre ekonomické, environmentálne alebo sociálne aspekty.
Udržateľnosť je pevnou súčasťou našich postupov a odráža sa v záväzkoch našej spoločnosti voči:
zdraviu, bezpečnosti a spoľahlivosti;
prevádzkovej excelentnosti;
finančnej stabilite;
neustálemu zlepšovaniu;
spoľahlivým dodávatelským reťazcom;
kvalite;
efektívnemu narábaniu so zdrojmi;
manažmentu životným prostredím;
inováciám.

Energetická efektívnosť

Slovenské elektrárne sú zárukou udržateľného rozvoja existujúcich prevádzok, a naviac prinášajú nové obchodné modely zamerané na energetickú efektívnosť.

Projekty Slovenských elektrární v oblasti energetickej efektívnosti umožňujú našim zákazníkom dosahovať významné úspory v spotrebe energie, znižujú produkciu emisií CO2 a zlepšujú bezpečnosť, istotu a kvalitu života.

Prostredníctvom energetickej efektívnosti garantujeme rozvoj udržateľnosti, pomocou premeny z dodávateľa komodít na poskytovateľa energetických služieb založených na maloobchodnom predaji elektriny, nielen v rámci Slovenských elektrární, ale tak tiež vieme zvýšiť udržateľnosť aj u našich klientov.

Energetická efektívnosť Slovenských elektrárni nachádza využitie napr. pri LED osvetlení, riešeniach pre chladenie a vykurovanie, obnovu tepla, stlačenom vzduchu ako aj pri ďalších službách.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right