Zainteresované strany

Zainteresované strany
V rámci aktivít udržateľnosti delíme zainteresované strany na interné a externé.

Slovenské elektrárne svojich zamestnancov považujú za najhodnotnejšie aktívum, od ktorého závisí úspech a budúcnosť spoločnosti.

Základnými faktormi udržateľnosti stanovenými pre naše interné zainteresované strany sú:

zdravie a bezpečnosť;

riadenie zamestnancov, kariérny rozvoj a motivácia;

posúdenie rôznorodosti zamestnancov.

Viac o zamestnancoch a starostlivosti o nich sa dozviete z Výročnej správy.

Finančná komunita – banky poskytujúce úvery Slovenským elektrárnam, finanční analytici.

Inštitúcie:

zdravie a bezpečnosť;

riadenie zamestnancov, kariérny rozvoj a motivácia;

posúdenie rôznorodosti zamestnancov.

Obchodná komunita:

Obchodní hráči

Obchodné združenia

Odbory

Občianska spoločnosť a miestne komunity:

Občania / Verejná mienka

Názoroví Občianska spoločnosť vodcovia

Environmentálne mimovládne organizácie a záujmové skupiny

Iné ako environmentálne mimovládne organizácie a záujmové skupiny

Siete rozvíjajúce firemnú sociálnu zodpovednosť

Dodávatelia a zmluvní dodávatelia – mimoriadne zameranie na stavbu 3. a 4. bloku AE Mochovce ako na hlavný projekt spoločnosti a najväčšiu súkromnú investíciu v Slovenskej republike.

Zákazníci:

Potenciálni zákazníci

Koncoví zákazníci na trhu s elektrinou

Médiá:

Sociálne médiá

Tradičné médiá

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right