Ochrana ovzdušia

Ochrana ovzdušia
Slovenským elektrárňam, a.s., sa z dlhodobého hľadiska darí udržiavať klesajúci trend v emisiách do ovzdušia. Znižovanie vplyvu prevádzok SE na životné prostredie vyplýva najmä z prednostného nasadzovania jadrových a vodných elektrární, optimalizácie výroby elektriny v tepelných elektrárňach, efektívnej prevádzky odlučovacích zariadení a čiastočného nahrádzania fosílnych palív biomasou v elektrárňach Vojany. Prevažná väčšina dodanej elektriny z SE (takmer 95 %) nebola zaťažená emisiami znečisťujúcich látok do ovzdušia (výroba z jadrových, vodných a fotovoltických elektrární).

Úspora skleníkového plynu oxidu uhličitého v množstve takmer 15 tis. ton sa dosiahla náhradou fosílnych palív drevnou štiepkou - biomasou vo fluidných v Elektrárňach Vojany v objeme 12 907 ton.
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightchevron-right-circle