Emisie CO2

Ochrana ovzdušia
Z pohľadu ochrany ovzdušia patria k najvýznamnejším ukazovateľom emisie skleníkových plynov (CO2). Špecifické (merné) emisie CO2, prepočítané na celkovú dodanú elektrinu do elektrizačnej sústavy SR, sa v roku 2020 vďaka vyváženému energetickému mixu s vysokým podielom výroby elektriny z jadrových a vodných elektrární a nižšou dodávkou z tepelných elektrární spaľujúcich fosílne palivá dostali na historicky najnižšiu úroveň, pričom medziročne poklesli o takmer 30%.
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightchevron-right-circle