Monitorovanie kvality ovzdušia

Ochrana ovzdušia
Od roku 2006 zabezpečujú Slovenské elektrárne kontinuálne monitorovanie kvality ovzdušia v okolí Elektrární Nováky a Elektrární Vojany. Automatické monitorovacie stanice (AMS) v obci Oslany (región Nováky) a obci Leles (región Vojany) trvalo monitorujú hodnoty PM10 (prachové častice), SO2, NOX.

Údaje sú poskytované príslušným úradom životného prostredia, ako aj Slovenskému hydrometeorologickému ústavu. Namerané hodnoty sú nižšie ako limitné hodnoty na ochranu zdravia ľudí a kritické úrovne na ochranu vegetácie.

Výsledky z kontinuálneho monitoringu kvality ovzdušia v okolí tepelných elektrární sú zhrnuté v týchto grafoch:
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightchevron-right-circle