Produkcia emisií do ovzdušia

Ochrana ovzdušia
Celkovú produkciu základných znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia zo všetkých zdrojov znečisťovania ovzdušia Slovenských elektrární prezentujú tieto grafy:
phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-rightchevron-right-circle