Obchodný model

Udržateľnosťje kľúčová pre vytváranie hodnôt. Podnik by mal byť úspešný dnes, zabezpečiť si kontinuitu činností v dohľadnej budúcnosti a mal by si vedieť vytvoriť konkurenčnú výhodu v dlhodobom merítku. Udržateľný obchod pre Slovenske elektrarne znamená dosahovanie týchto cieľov, prínosných či už pre ekonomické, environmentálne alebo  sociálne aspekty.

Biznis model

Udržateľnosťje pevnou súčasťou našich postupov a odráža sa v záväzkoch našej spoločnosti voči:

  • zdraviu, bezpečnosti a spoľahlivosti;
  • prevádzkovej excelentnosti;
  • finančnej stabilite;
  • neustálemu zlepšovaniu;
  • spoľahlivým dodávatelským reťazcom;
  • kvalite;
  • efektívnemu narábaniu so zdrojmi;
  • manažmentu životným prostredím;
  • inováciám.

Archilede HPSlovenské elektrarne sú zárukou udržateľného rozvoja existujúcich prevádzok, a naviac prinášajú nové obchodné modely zamerané na energetickú efektívnosť.

Projekty Slovenských elektrarni v oblasti energetickej efektívnosti umožňujú našim zákazníkom dosahovať významné úspory v spotrebe energie, znižujú produkciu emisií CO2 a zlepšujú bezpečnosť, istotu a kvalitu života.

Prostredníctvom energetickej efektívnosti garantujeme rozvoj udržateľnosti, pomocou premeny z dodávateľa komodít na poskytovateľa energetických služieb založených na maloobchodnom predaji elektriny, nielen v rámci Slovenských elektrární, ale tak tiež vieme zvýšiť udržateľnosť aj u našich klientov.

Energetická efektívnosť Slovenských elektrárni nachádza využitie napr. pri  LED osvetleniach, riešeniach pre chladenie a vykurovanie, obnovu tepla, stlačenom vzduchu ako aj pri ďalších službách.

Nabíjanie BMW i3 na staničke EnelZaväzujeme sa tiež rozvíjať e – mobilitu. Myšlienku „bez CO2”je možné na Slovensku úspešne zrealizovať vďaka našej 92 % bezemisnej generácii jadrových elektrární a používaniu automobilov s elektrickým pohonom, ktoré z týchto elektrární čerpajú energiu.

Nesnažíme sa len rozširovať našu flotilu, ale rovnako aj presadzovať  túto myšlienku v krajine budovaním dobíjacích staníc. Nabíjanie na týchto staniciach do polovice roka 2015 pomohlo ušetriť 3047 kg CO2 .

Inovácie a energetická efektivita taktiež prinášajú možnosť vybudovanie novej kultúry pre ďalšie generácie, ktoré budú vnímať zodpovedné a efektívne využívanie energie ako jediný možný spôsob spotreby.