Ocenenia

  • Via Bona 2013 – hlavná cena v kategórii “Zodpovedný veľký podnik” za rozsiahly program sociálnej zodpovednosti Energia pre krajinu.
  • Cena ministra životného prostredia SR za dlhodobý prínos v oblasti životného prostredia.
  • Európska cena CSR – národný víťaz v kategórii veľkých spoločností za “dlhodobú podporu hľadania riešení problémov súvisiacich s bezdomovectvom v Bratislave”.
  • European Business Award for the Environment (EBAE) in the category „Business & Biodiversity“ for the project „Energy for Nature: Saving most precious animal species in Slovak mountains (the Tatras National Park)“.
  • Via Bona Award in the category „Long-term positive corporate impact on society and the surrounding community“ for a long-term support to solving the problem of homelessness in Bratislava.
  • Award of the Slovak Volleyball Federation for long-term support and successful results of the SVF.
  • Národná podnikateľská cena za životné prostredie (National Business Award for the Environment)v Slovenskej republike od Asociácie priemyselnej ekológie a Ministerstva životného prostredia za projekt “Podpora a rozvoj biodiverzity v Tatranskom národnom parku”;
  • Národná podnikateľská cena za životné prostredie v Slovenskej republike od Asociácie priemyselnej ekológie a Ministerstva životného prostredia za projekt “Energetická autonómia pre Teryho chatu”;
  • Úsmev ako dar 2011: Cena za významný prínos pre projekty pre deti v pestúnskej starostlivosti.
  • Európska podnikateľská cena 2010 (European Business Award): Ocenenie za podnikateľský úspech, inovácie a podnikateľskú etiku.