Tendre

Odpredaj
A02C – Completion of Fire Detection and Protection System (FDPS) of Unit 4 including system design, erection, commissioning, additional services
Postup: Zrušenie OVS
Dátum zverejnenia: 19.01.2022 11:08:15
Lehota na predkladanie ponúk: 19.01.2022 23:59:00
Kontaktná osoba: Adam Košta
A02D - Completion of erection of Fire Detection and Protection System (FDPS) of Unit 3 and 4 including additional services
Prebieha
Postup: Obchodná verejná súťaž
Dátum zverejnenia: 19.01.2022 11:01:13
Lehota na predkladanie ponúk: 25.01.2022 10:00:00
Kontaktná osoba: Adam Košta
Skúšky OPP pre el. stanice SE - VE 2022-2024 2022/10070
Prebieha
Postup: Tender so zverejnením
Dátum zverejnenia: 18.01.2022 08:32:00
Lehota na predkladanie ponúk: 26.01.2022 12:00:00
Kontaktná osoba: Stanislava Jurkasová
Zabezpečenie servisu a údržby špeciálnych mechanizmov CATERPILLAR vo vlastníctve Slovenských elektrární, a.s 2022/10082
Prebieha
Postup: Obchodná verejná súťaž
Dátum zverejnenia: 17.01.2022 13:45:00
Lehota na predkladanie ponúk: 31.01.2022 14:00:00
Kontaktná osoba: Tatiana Tillingerová
Búracie a výkopové práce súvisiace s opravami podzemných rozvodov 2021/09858
Prebieha
Postup: Tender so zverejnením
Dátum zverejnenia: 17.01.2022 13:31:00
Lehota na predkladanie ponúk: 11.02.2022 14:00:00
Kontaktná osoba: Anikó Mojžišová
Pravidelný a poruchový servis tkaninových kompenzátorov ENO a EVO 2021/10017
Prebieha
Postup: Obchodná verejná súťaž
Dátum zverejnenia: 17.01.2022 09:28:00
Lehota na predkladanie ponúk: 01.02.2022 11:00:00
Kontaktná osoba: Martin Hrnčiar
Opravy a diagnostika vypínačov VVN v SE-EVO 2022/10101
Prebieha
Postup: Obchodná verejná súťaž
Dátum zverejnenia: 17.01.2022 08:50:00
Lehota na predkladanie ponúk: 25.01.2022 12:00:00
Kontaktná osoba: Andrea Fitošová
Zabezpečenie kalibrácie , opravy a servisu UT prístrojov MicroPlus a manipulátora Mimic 2021/09963
Prebieha
Postup: Tender so zverejnením
Dátum zverejnenia: 14.01.2022 13:40:00
Lehota na predkladanie ponúk: 27.01.2022 09:00:00
Kontaktná osoba: Blanka Janovická
Skopávanie uhlia 2021/09359
Prebieha
Postup: Obchodná verejná súťaž
Dátum zverejnenia: 14.01.2022 10:52:00
Lehota na predkladanie ponúk: 07.02.2022 09:00:00
Kontaktná osoba: Anikó Mojžišová
Korektívna údržba SKR pre VPsEV 2021/10034
Prebieha
Postup: Tender so zverejnením
Dátum zverejnenia: 12.01.2022 09:56:00
Lehota na predkladanie ponúk: 21.01.2022 12:00:00
Kontaktná osoba: Zuzana Krasková
Motorová nafta arktická do dieselgenerátorov 2021/09331
Prebieha
Postup: Rokovacie konanie so zverejnením
Dátum zverejnenia: 07.01.2022 15:38:00
Lehota na predkladanie ponúk: 08.02.2022 15:00:00
Kontaktná osoba: Jana Bučányová

Pokračujte na...

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right