Organizačná štruktúra

Bohumil KratochvílBohumil Kratochvíl

Bohumil Kratochvíl je absolventom ČVUT v Prahe. Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1979 v Montážnom závode spojov České Budějovice. V roku 1980 začal pôsobiť v plynárenstve, kde postupne zastával rôzne pozície v oblasti tranzitnej prepravy, obchodu so zemným plynom, prieskumu, ťažby a skladovania a nakoniec distribúcie zemného plynu. Počas svojej kariéry pôsobil v českých plynárenských spoločnostiach Transgas Praha, s.p., Český plynárenský podnik Praha, s.p., a SPP Bohemia, a.s.

Na Slovensko prišiel v roku 2003 do spoločnosti NAFTA, a.s., kde bol v januári 2004 vymenovaný za generálneho riaditeľa. V rokoch 2004 – 2008 bol súčasne vo funkcii člena a predsedu dozornej rady spoločnosti Pozagas, a.s. V rokoch 2008 – 2012 bol generálnym riaditeľom spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. Od roku 2013 pôsobí v predstavenstve spoločnosti NAFTA, a.s., a do 31. 7. 2016 v tejto spoločnosti zastával aj pozíciu riaditeľa pre stratégiu a rozvoj. Súčasne od roku 2013 pôsobí ako konateľ spoločnosti SPP Storage, a.s.

Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Slovenských elektrární, a.s., je od 29. júla 2016.

Nicola CotugnoNicola Cotugno

N. Cotugno je prvým podpredsedom predstavenstva od 29. júla 2016.

Je absolventom Univerzity La Sapienza v Ríme, kde vyštudoval odbor strojárstvo, špecializujúc sa na obchod na Univerzite INSEAD v Paríži. Ako člen predstavenstva a riaditeľ pre prevádzku v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., zodpovedal za výrobné portfólio spoločnosti s výrobnou kapacitou viac ako 5,7 GW, ako aj za energetický manažment. Na svojej predchádzajúcej pozícii bol šesť  rokov zodpovedný za energetický manažment, rozvoj podnikania a maloobchodné služby v Slovenských elektrárňach. V období 2000 – 2007 zastával rôzne pozície v úsekoch energetického manažmentu a výroby v Skupine Enel v Taliansku a Španielsku. Nicola Cotugno je tiež členom predstavenstva spoločnosti EURELECTRIC (Európska asociácia elektroenergetických spoločností).