Kráľová HPP

Kráľová is the last big hydroelectric plant on the river Váh.

Výstava: Spomienka na zaniknutú obec Mochovce

Novácky unikát: Uhlie rozmrazujú infražiaričmi

Potápači pomáhajú aj v jadrových elektrárňach

Nuclear fuel

Fresh fuel is only slightly radioactive (mild alpha-emitter) and personnel may even touch it with gloves during inspection. The fuel contains ceramic pellets of uranium dioxide (UO2), which consist of uranium 238 enriched with up to 5% of fissionable uranium 235. The pellets are leak-tight sealed in zircaloy rods.

Science Talks 2016

Podujatie určené učiteľom a žiakom stredných škôl, ktorí sa zúčastňujú Festivalu vedy a techniky. Jeho cieľom je inšpirovať, motivovať a priniesť mladým pozitívne príklady zo sveta vedy, výskumu a vývoja nových technológií.

Misia: Mars

V spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) a vedkyňou Michaelou Musilovou organizujú Slovenské elektrárne (SE) prvý ročník súťaže pre stredné a vysoké školy Misia Mars.

Energy Summer School 2016

It took place in Slovakia from 26th June to 2nd July 2016 under the auspices of H.E. Maroš Šefčovič, Vice President of the European Commission for Energy Union, who decided to personally meet the students and discuss with them about their ideas on Europe’s energy outlook.

Energia na kolesách prilákala 213 cyklistov

Vojany thermal power plant

Our biggest black coal fired power plant in Eastern Slovakia.

Ako sa animuje úspech

Energoland

The most modern interactive edutainment information center Energoland at Mochovce, Slovakia, was opened in November 2014.

Ružín

Prečerpávacia vodná elektráreň Ružín na rieke Hornád bola prvou prečerpávacou vodnou elektrárňou na Slovensku s reverzibilnými turbínami.

Trenčín

Voda využitá na VE Trenčín vteká spolu s vodou z koryta Váhu do zdrže Trenčianske Biskupice, ktorá je zásobnou nádržou pre vážsku kaskádu Nové Mesto.

Sučany

Vodná elektráreň Sučany je umiestnená na derivačnom kanále pod VE Krpeľany. Vďaka vyššiemu spádu má však vyšší výkon.

Mikšová

Kanálová elektráreň Mikšová bola až do vybudovania PVE Liptovská Mara našou najväčšou vodnou elektrárňou na Slovensku.