Pre dodávateľov

Registrácia dodávateľov do systémov pre obstarávanie alebo odpredaj Slovenských elektrární je možná cez Eranet alebo Proebiz.

Eranet

Eranet je systém na podporu riadenia obstarávaní a slúži aj na kvalifikáciu dodávateľov na vyhlásené kvalifikačné systémy. Kvalifikovať sa na našom portáli môžete priamo v Eranete.

Proebiz

Proebiz je e-aukčný systém. Registrácia údajov dodávateľov a odberateľov pre tender systém Proebiz prebieha priamo v tomto systéme. Registrovať sa je možné k hociktorému tendru v zozname prebiehajúcich tendrov. Zoznam prebiehajúcich tendrov je spoločný pre obstarávanie aj odpredaj.

Elektronické doručovanie faktúr

Pre uzatvorenie Dohody o elektronickom doručovaní faktúr dodávateľ vyplní v .pdf formulári (na stiahnutie nižšie) svoje údaje ako obchodné meno, sídlo, identifikačne údaje a e-mail alebo e-maily, z ktorého resp. z ktorých bude elektronicky doručovať faktúry. Sken podpísanej dohody pošle dodávateľ na e-mailovú adresu faktury@seas.sk alebo pošle poštou podpísaný dokument na adresu:

Slovenské elektrárne, a.s.

Závod Atómové elektrárne Mochovce
Odbor fakturácie
P.O.BOX 11
935 39 Mochovce

Po podpísaní dohody zo strany SE, a. s., bude dodávateľovi naspäť doručená dohoda elektronicky alebo poštou na jeho korešpondenčnú adresu. Následne, po obdržaní obojstranne podpísanej dohody môže dodávateľ začať doručovať faktúry na e-mailovú adresu uvedenú v dohode.

Stiahnuť dohodu

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right