Obstarávanie
Kontrola privádzačov a oprava korózie šikmej časti privádzačov P1, P2, P3 na Prečerpávajúcej vodnej elektrárni Čierny Váh 2022/10081
Prebieha
Postup: Obchodná verejná súťaž
Dátum zverejnenia: 28.01.2022 13:49:00
Lehota na predkladanie ponúk: 18.02.2022 10:00:00
Kontaktná osoba: Dana Markechová
Meranie účinnosti turbogenerátora na prečerpávacej vodnej elektrárni /PVE/ Ružín 2022/10116
Prebieha
Postup: Tender so zverejnením
Dátum zverejnenia: 28.01.2022 10:40:00
Lehota na predkladanie ponúk: 01.03.2022 10:00:00
Kontaktná osoba: Iveta Bodnárová
1000120512 - Patróna sorbčná 2022/10055
Prebieha
Postup: Obchodná verejná súťaž
Dátum zverejnenia: 27.01.2022 15:10:00
Lehota na predkladanie ponúk: 11.02.2022 14:00:00
Kontaktná osoba: Jana Polačková
Dodávka antidot jodidu draselného (KJ) 2022/10123
Prebieha
Postup: Obchodná verejná súťaž
Dátum zverejnenia: 27.01.2022 12:22:00
Lehota na predkladanie ponúk: 04.02.2022 14:00:00
Kontaktná osoba: Jana Bučányová
Meranie náklonu šachty reaktora v SE-EMO a SE-EBO 2022/10080
Prebieha
Postup: Obchodná verejná súťaž
Dátum zverejnenia: 26.01.2022 09:47:00
Lehota na predkladanie ponúk: 14.02.2022 10:00:00
Kontaktná osoba: Martin Hrnčiar
Úpravy, aktualizácia a inžinierska podpora softvéru a korektívna údržba hardvéru technologického počítačového systému (TPS). 2021/10036
Prebieha
Postup: Tender so zverejnením
Dátum zverejnenia: 26.01.2022 07:36:00
Lehota na predkladanie ponúk: 04.02.2022 10:00:00
Kontaktná osoba: Zuzana Krasková
Poradenstvo k EÚ fondom 2021/09444
Prebieha
Postup: Obchodná verejná súťaž
Dátum zverejnenia: 25.01.2022 12:44:00
Lehota na predkladanie ponúk: 08.02.2022 16:00:00
Kontaktná osoba: Lenka Lorencovičová
Výkon protipožiarnych asistenčných hliadok počas generálnych odstávok blokov a počas prevádzky blokov v SE EBO 2022/10088
Prebieha
Postup: Obchodná verejná súťaž
Dátum zverejnenia: 25.01.2022 07:02:00
Lehota na predkladanie ponúk: 03.02.2022 10:00:00
Kontaktná osoba: Jana Stansberry
Vypracovanie dokumentácie pre ÚR a projektu pre SPS stavby EVO V21003 2021/09838
Prebieha
Postup: Obchodná verejná súťaž
Dátum zverejnenia: 24.01.2022 14:12:00
Lehota na predkladanie ponúk: 08.02.2022 12:00:00
Kontaktná osoba: Zuzana Schmidtová
Kalibrácia, servis a technická kontrola 4 ks Mobilných meracích jednotiek 2021/09979
Prebieha
Postup: Tender so zverejnením
Dátum zverejnenia: 20.01.2022 11:55:00
Lehota na predkladanie ponúk: 02.02.2022 10:00:00
Kontaktná osoba: Zuzana Krasková
A02D - Completion of erection of Fire Detection and Protection System (FDPS) of Unit 3 and 4 including additional services
Prebieha
Postup: Obchodná verejná súťaž
Dátum zverejnenia: 19.01.2022 11:01:13
Lehota na predkladanie ponúk: 01.02.2022 23:59:59
Kontaktná osoba: Adam Košta
Korektívna údržba SKR pre vyvíjač pary s elektrickým vyhrievaním (VPsEV) 2021/10034
Prebieha
Postup: Tender so zverejnením
Dátum zverejnenia: 12.01.2022 09:56:00
Lehota na predkladanie ponúk: 04.02.2022 12:00:00
Kontaktná osoba: Zuzana Krasková
Motorová nafta arktická do dieselgenerátorov 2021/09331
Prebieha
Postup: Rokovacie konanie so zverejnením
Dátum zverejnenia: 07.01.2022 15:38:00
Lehota na predkladanie ponúk: 08.02.2022 15:00:00
Kontaktná osoba: Jana Bučányová

Pokračujte na...

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right