Školenie pre výkon prác na stavbe MO34 a v sektoroch EBO/EMO 1-6

Vstupné školenia

Školenie  do priestorov MO34 stavba (sektory 1-6) a do lokalít JE EBO/EMO (sektory 1-6). Základné aj periodické školenie sú totožné (ďalej iba školenie). Školenie sa skladá zo samoštúdia cez počítač (e-learning) a z on-line testovania vykonávaného v JE v trvaní cca. 40 min – bezplatne.

Detailné informácie o štúdiu a testovaní sa nachádzajú v časti: Základné alebo periodické školenie pre zamestnancov externých organizácií v Slovenskom jazyku

Detailné informácie o štúdiu (v cudzom jazyku) sa nachádzajú v časti: Základné alebo periodické školenie pre zamestnancov zahraničných externých organizácií – s tlmočníkom

Školenie je pokračovaním teoretickej časti školenia absolvovanej v školiacej organizácii KONTROLSPOL, so zameraním na činnosti na technologických zariadeniach, resp. v technologických priestoroch prevádzkovaných jadrových elektrární.
1.

Útvar prípravy personálu JE EMO/EBO obdrží od KONTROLSPOL, zoznam účastníkov teoretickej časti školenia.

2.

Útvar prípravy personálu JE (PP JE) následne potvrdí na prinesenom Osvedčení úspešné absolvovanie testovania. Takéto Osvedčenie je podkladom pre vybavenie vstupu  do priestorov MO34 stavba a sektorov 1-6 a do sektorov 1-6 EBO/EMO.

3.

Osvedčenie je platné 24 mesiacov MO34 a EBO/EMO, a to aj v prípade, ak držiteľ Osvedčenia zmení zamestnávateľa. Pre jeho platnosť sú podstatné osobné údaje zamestnanca.

Podrobnejšie informácie pre komunikáciu s firmou KONTROLSPOL, s.r.o., nájdete tu.

phone-handsetlocationmagnifiercrossarrow-right