Predstavenstvo

Od 28. júla 2016 má predstavenstvo 9 členov, majúc predsedu predstavenstva, prvého podpredsedu predstavenstva a druhého podpredsedu predstavenstva.

Bohumil KratochvílBohumil Kratochvíl

Bohumil Kratochvíl zastáva funkciu člena predstavenstva, predsedu predstavenstva a post generálneho riaditeľa Slovenských elektrární, a.s. od 29. júla 2016. Do funkcie bol nominovaný spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.

Bohumil Kratochvíl je absolventom ČVUT v Prahe. Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1979 v Montážnom závode spojov České Budějovice. V roku 1980 začal pôsobiť v plynárenstve, kde postupne zastával rôzne pozície v oblasti tranzitnej prepravy, obchodu so zemným plynom, prieskumu, ťažby a skladovania a nakoniec distribúcie zemného plynu. Počas svojej kariéry pôsobil v českých plynárenských spoločnostiach Transgas Praha, s.p., Český plynárenský podnik Praha, s.p., a SPP Bohemia, a.s.

Na Slovensko prišiel v roku 2003 do spoločnosti NAFTA, a.s., kde bol v januári 2004 vymenovaný za generálneho riaditeľa. V rokoch 2004 – 2008 bol súčasne vo funkcii člena a predsedu dozornej rady spoločnosti Pozagas, a.s. V rokoch 2008 – 2012 bol generálnym riaditeľom spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. Od roku 2013 pôsobí v predstavenstve spoločnosti NAFTA, a.s., a do 31. 7. 2016 v tejto spoločnosti zastával aj pozíciu riaditeľa pre stratégiu a rozvoj. Súčasne od roku 2013 pôsobí ako konateľ spoločnosti SPP Storage, a.s.

Michele BolognaMichele Bologna

Michele Bologna zastáva funkciu člena predstavenstva a prvého podpredsedu predstavenstva s účinnosťou od 12. decembra 2017. Do funkcie bol nominovaný spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.

Vysokú školu skončil s červeným diplomom v odbore Medzinárodné a diplomatické vedy (špecializácia Medzinárodná ekonómia) na Univerzite v Terste (Taliansko), následne ukončil 2 postgraduálne štúdiá, prvé v oblasti Rozvojové vedy na Univerzite v Dubline (Írsko) a druhé v rámci celosvetového programu Executive MBA na obchodnej škole v Londýne a na Kolumbijskej univerzite (VB/USA).

Od júna 2016 riadi komunikáciu Enel Green Power, spoločnosti s celkovou inštalovanou kapacitou 36 GW v 30 štátoch. Je priamo zodpovedný za tím 30 ľudí v niekoľkých krajinách v oblasti firemnej a komerčnej komunikácie vrátane marketingu pre konečných zákazníkov na globálnej úrovni. Od roku 2016 zastával fuknciu člena dozornej rady Slovenských elektrární, a.s., a v rokoch 2006 až 2016 pôsobil ako manažér pre externé vzťahy, inštitucionálne záležitosti a udržateľnosť v spoločnosti Slovenské elektrárne. Jeho predchádzajúce pracovné skúsenosti boli v Taliansko-slovenskej obchodnej komore, kde začal pracovať ako generálny riaditeľ v roku 2004 a od decembra 2006 bol 1. viceprezidentom tejto organizácie.

Bol ocenený vyznamenaním talianskeho prezidenta „Cavaliere dell’Ordine della Stella della Solidarieta“ (Rád rytiera hviezdy solidarity), ktoré mu bolo oficiálne udelené v októbri 2008 talianskym prezidentom Giorgiom Napolitanom za špeciálne zásluhy v oblasti medzinárodnej spolupráce a sociálnej zodpovednosti. Je veľmi aktívny v oblasti neziskových organizácií, spoločenskej zodpovednosti firiem a medzinárodného obchodu. V rokoch 2011 až 2016 pôsoil ako člen dozornej rady nadácie Pontis, vedúcej organizácie v oblasti korporátnej sociálnej zodpovednosti v strednej Európe.

Hovorí plynule 5 jazykmi (taliančina, angličtina, francúzština, španielčina a slovenčina).

Peter Hlbocký

Peter Hlbocký zastáva funkciu člena predstavenstva a funkciu druhého podpredsedu predstavenstva od 13. decembra 2016. Do funkcie bol nominovaný Slovenskou republikou.

Branislav Strýček
člen predstavenstva

Branislav Strýček zastáva funkciu člena predstavenstva od 27. júna 2017. Do funkcie bol nominovaný spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.

Jaroslav Holubec
člen predstavenstva

Jaroslav Holubec zastáva funkciu člena predstavenstva od 9. februára 2017. Do funkcie bol nominovaný spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.

Igino Chellini
člen predstavenstva

Igino Chellini zastáva funkciu člena predstavenstva od 12. decembra 2017. Do funkcie bol nominovaný spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.

Tatiana Kamenská
člen predstavenstva

Tatiana Kamenská zastáva funkciu člena predstavenstva od 29. júla 2016. Do funkcie bola nominovaná spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.

Pavol Štuller
člen predstavenstva

Pavol Štuller zastáva funkciu člena redstavenstva od 13. decembra 2016. Do funkcie bol nominovaný Slovenskou republikou.

Martin Suchánek
člen predstavenstva

Martin Suchánek zastáva funkciu člena predstavenstva od 28. januára 2017. Do funkcie bol nominovaný Slovenskou republikou.

(Ak nie je uvedené inak, údaje sú platné k 12. decembru 2017)