Predstavenstvo

Od 28. júla 2016 má predstavenstvo 9 členov, majúc predsedu predstavenstva, prvého podpredsedu predstavenstva a druhého podpredsedu predstavenstva.

Bohumil KratochvílBohumil Kratochvíl

Bohumil Kratochvíl zastáva funkciu člena predstavenstva, predsedu predstavenstva a post generálneho riaditeľa Slovenských elektrární, a.s. od 29. júla 2016. Do funkcie bol nominovaný spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.

Bohumil Kratochvíl je absolventom ČVUT v Prahe. Svoju profesionálnu kariéru začal v roku 1979 v Montážnom závode spojov České Budějovice. V roku 1980 začal pôsobiť v plynárenstve, kde postupne zastával rôzne pozície v oblasti tranzitnej prepravy, obchodu so zemným plynom, prieskumu, ťažby a skladovania a nakoniec distribúcie zemného plynu. Počas svojej kariéry pôsobil v českých plynárenských spoločnostiach Transgas Praha, s.p., Český plynárenský podnik Praha, s.p., a SPP Bohemia, a.s.

Na Slovensko prišiel v roku 2003 do spoločnosti NAFTA, a.s., kde bol v januári 2004 vymenovaný za generálneho riaditeľa. V rokoch 2004 – 2008 bol súčasne vo funkcii člena a predsedu dozornej rady spoločnosti Pozagas, a.s. V rokoch 2008 – 2012 bol generálnym riaditeľom spoločnosti SPP – distribúcia, a.s. Od roku 2013 pôsobí v predstavenstve spoločnosti NAFTA, a.s., a do 31. 7. 2016 v tejto spoločnosti zastával aj pozíciu riaditeľa pre stratégiu a rozvoj. Súčasne od roku 2013 pôsobí ako konateľ spoločnosti SPP Storage, a.s.

Nicola CotugnoNicola Cotugno

Nicola Cotugno zastáva funkciu člena predstavenstva a prvého podpredsedu od 20. decembra 2016. Do funkcie bol nominovaný spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.

Je absolventom Univerzity La Sapienza v Ríme, kde vyštudoval odbor strojárstvo, špecializujúc sa na obchod na Univerzite INSEAD v Paríži. Ako člen predstavenstva a riaditeľ pre prevádzku v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., zodpovedal za výrobné portfólio spoločnosti s výrobnou kapacitou viac ako 5,7 GW, ako aj za energetický manažment. Na svojej predchádzajúcej pozícii bol šesť  rokov zodpovedný za energetický manažment, rozvoj podnikania a maloobchodné služby v Slovenských elektrárňach. V období 2000 – 2007 zastával rôzne pozície v úsekoch energetického manažmentu a výroby v Skupine Enel v Taliansku a Španielsku. Nicola Cotugno je tiež členom predstavenstva spoločnosti EURELECTRIC (Európska asociácia elektroenergetických spoločností).

Peter Hlbocký

Peter Hlbocký zastáva funkciu člena predstavenstva a funkciu druhého podpredsedu predstavenstva od 13. decembra 2016. Do funkcie bol nominovaný Slovenskou republikou.

Branislav Strýček
člen predstavenstva

Branislav Strýček zastáva funkciu člena predstavenstva od 27. júna 2017. Do funkcie bol nominovaný spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.

Jaroslav Holubec
člen predstavenstva

Jaroslav Holubec zastáva funkciu člena predstavenstva od 9. februára 2017. Do funkcie bol nominovaný spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.

Ľubomír Maxim
člen predstavenstva

Ľubomír Maxim zastáva funkciu člena predstavenstva od 25. mája 2015. Do funkcie bol nominovaný spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.

Tatiana Kamenská
člen predstavenstva

Tatiana Kamenská zastáva funkciu člena predstavenstva od 29. júla 2016. Do funkcie bola nominovaná spoločnosťou Slovak Power Holding B.V.

Pavol Štuller
člen predstavenstva

Pavol Štuller zastáva funkciu člena redstavenstva od 13. decembra 2016. Do funkcie bol nominovaný Slovenskou republikou.

Martin Suchánek
člen predstavenstva

Martin Suchánek zastáva funkciu člena predstavenstva od 28. januára 2017. Do funkcie bol nominovaný Slovenskou republikou.

(Ak nie je uvedené inak, údaje sú platné k 27. júnu 2017)