Pro nové zákazníky

STANOVENÍ CENY SILOVÉ ELEKTŘINY 

Varianta A – cena za pevný diagram

  • Jednotarif, vícetarif (VT, NT)
  • Ceny platné pro tuto variantu vychází z předpokladu dodržení průběhu a objemu odběrů na úrovni uvedené v dokumentaci.

Varianta B – postupný nákup (indexace PXE)

  • Cena v za MWh bude vypočítána jako průměr z cen Pražské energetické burzy (v souladu se zveřejněním na www.pxe.cz) z dnů definovaných Odběratelem podle vzorce:

PXE cena * koef. diagramu dodávky stanovený dodavatelem

Změna dodavatele je bezplatná a jednoduchá. Při první změně dodavatele sevyřizuje smlouva o připojení (pokud již neexistuje) a registrace ID RÚT u OTE. Oba úkony jsou na dobu neurčitou a s administrací těchto úkonů Vám rádi pomůžeme.