Pro stávající zákazníky

webinfo.seas.sk

 • Upřesňování rezervovaných kapacit
 • Upřesňování odběrových plánů
 • Grafická a tabulková editace informací o odběrech
 • Náhled do splátkových kalendářů a faktur
 • Statistické údaje 

DOPROVODNÉ SLUŽBY PRO KONCOVÉ ZÁKAZNÍKY

Poradenský servis v následujících oblastech

 • elektroenergetika a energetická legislativa
 • vizualizace a plánování spotřeby elektřiny
 • optimalizace odběrových diagramů a rezervovaných kapacit za účelem minimalizace nákladů
 • administrace změny dodavatele (ID RÚT, smlouvy o připojení, distribuční smlouvy) 

Komplexní zajištění doprovodných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny

 • termovizní měření
 • energetický audit, energetický průkaz budov
 • revize VVN, VN, NN
 • zajištění náhradního zdroje
 • údržba a zajištění trafostanic 

Komunikace s distribucí

 • Změny rezervovaných kapacit
 • Vyřízení zkušebního provozu
 • Optimalizace distribučních sazeb a jejich změna