Hostia a prednášajúci

Aj týchto ctených hostí sme privítali na Letnej škole energetiky 2016:

(pre zobrazenie biografie kliknite na meno)

 • Ľubomíra ADLEROVÁ

Ľubomíra AdlerováĽubomíra Adlerová pracuje pre spoločnosť Rosatom od roku 2013. V súčasnosti zastáva pozíciu analytičky.

Predtým pracovala v teplárenskej spoločnosti Bratislavská teplárenská a pre takisto poisťovňu Allianz.

Pracovala aj v štátnej správe a pre Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru.

Vyštudovala odbor Medzinárodné ekonomické vzťahy a obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

 • Ada ÁMON

Ada ÁmonAda Ámon je obchodnou partnerkou v pobočke E3G v Berlíne.

Predtým pracovala ako poradkyňa maďarskej vlády a poslancov frakcie zelených v Európskom parlamente, pre oblasť environmentálnej politiky a energetickej legislatívy. Medzi rokmi 1998 a 2015 bola riaditeľkou organizácie Energiaklub so sídlom v Budapešti.

Pomohla založiť Maďarský inštitút pre energetickú efektívnosť a takisto pracovala pre Medzinárodný inštitút pre zachovanie energie a pre CEE Bankwatch

 • Andrzej ANCYGIER

Andrzej AncygierAndrzej Ancygier je odborník na energetickú politiku v berlínskom Climate Analytics, kde sa špecializuje na európsku klimatickú politiku, obnoviteľnú energiu a energetickú efektívnosť.

Získal doktorát z politických vied na Freie Universität v Berlíne. Predtým pracoval ako výskumný vedecký pracovník na Hertie School of Governance v Berlíne a od roku 2011 učí na New York University a na Freie Universität.

 

 • Kornél ANDZSANS-BALOGH

Kornél Andzsans-BaloghKornél Andzsans-Balogh pracuje v spoločnosti IP Systems Ltd.

Predtým pracoval šesť rokov v Regionálnom centre pre výskum energetickej politiky (REKK) a na Corvinus Univerzity v Budapešti.

Zameriaval sa na trh s elektrickou energiou a zemným plynom a na rozvoj regulačnej politiky v strednej a východnej Európe.

Takisto robil analýzy portfólia zemného plynu veľkoobchodných dodávateľov a bezpečnosti dodávky. Pracoval na štúdii o energetickej efektívnosti Lotyšska.

 • Mitchell BELFER

Mitchell BelferMitchell Belfer je prezidentom organizácie Euro-Gulf Information Centre, vedúcim Katedry medzinárodných vzťahov a európskych štúdií a šéfredaktor magazínu Central European Journal of International and Security Studies na Metropolitnej univerzite v Prahe.

Získal tituly PhD. a MPA z oblasti medzinárodných vzťahov a k jeho akademickým záujmom patrí teória aliancií, energetická bezpečnosť a všeobecné otázky súvisiace s bezpečnosťou.

 

 • Ákos BEÖTHY

Ákos BeöthyÁkos Beöthy získal magisterský titul z ekonómie a medzinárodných vzťahov.

Pracoval ako zástupca šéfredaktora zahraničnej redakcie v ekonomickom denníku Világgazdaság.

V roku 2008 ako víťaz  Alfred Friendly Press Fellowship, strávil 6 mesiacov v Spojených štátoch, kde pracoval ako reportér pre The Philadelphia Inquirer.

V roku 2014 nastúpil do Regionálneho centra pre výskum energetickej politiky, kde sa zameriava na projekty týkajúce sa zemného plynu, elektrickej energie a ústredného kúrenia.

 • Artur BOBOVNICKÝ

Artur BobovnickýArtur Bobovnický je riaditeľom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, kde je zodpovedný za podporu inovatívnych riešení a medzinárodnú spoluprácu.

Predtým bol obchodným riaditeľom v spoločnostiach Ševt a Kon-Rad a výkonným obchodným partnerom v IMP Consulting.

Bol výkonným riaditeľom štátnej agentúry na podporu investícií SARIO a v spoločnosti EuroTel Bratislava.

 • Juraj CARÁNEK

Juraj CaránekJuraj Caránek pracuje 15 rokov v oblasti marketingu, PR a komunikácie ako stratég vo vedúcej slovenskej PR konzultačnej agentúre SEESAME Comunication Experts.

Pracoval na rôznych medzinárodných projektoch.

Vyštudoval marketing na Univerzite Komenského v Bratislave. Špecializuje sa na energetiku, technológie a infraštruktúru.

 • Maria CARVALHO

Maria CarvalhoMaria Carvalho pracuje vo výskumnom inštitúte Grantham Research Institute on Climate Change & Environment (GRI), kde sa zameriava na politiky EÚ a Severnej Ameriky v oblasti energetiky a životného prostredia.

Maria získala titul PhD. na London School of Economics. Predtým pracovala pre New Energy Finance v tíme uhlíkových trhov.

Pracovala taktiež ako konzultantka pre Svetovú banku, Overseas Development Institute a Komisiu OSN pre obchod a rozvoj.

 • John CLARK

John ClarkJohn Clark je riaditeľom projektu výstavby 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach.

Predtým pracoval na pozíciách zástupcu riaditeľa a riaditeľa prevádzky v spoločnosti Enel Rusko. Svoju kariéru začal v spoločnosti Alcan Aluminium a neskôr bol riaditeľom riadenia aktív v Entergy.

Získal titul inžiniera na University of Newcastle a absolvoval program riadenia energetického rizika na Princeton University.

 • Kornél CZINEGE

Kornél CzinegeKornél Czinege je obchodným riaditeľom a zástupcom generálneho riaditeľa spoločnosti MVM Partner Ltd.

Viac ako 20 rokov pracoval a pracuje na rôznych riadiacich a odborných pozíciách v oblastiach nákupu elektriny, obchodu, distribúcie a dodávky plynu maloodberateľom. V spoločnosti E.ON Hungária bol 5 rokov riaditeľom nákupu elektriny.

Absolvoval štúdium na Univerzite v Pécsi, a získal titul MBA na budapeštianskej Univerzite techniky a ekonomiky.

 • Alexander DULEBA

Alexander DulebaAlexander Duleba je riaditeľom výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.

V roku 1998 získal titul PhD. na Slovenskej akadémii vied.

V rokoch 1993 až 1998 pracoval ako analytik v Slovenskom inštitúte pre medzinárodné štúdie pri Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.

Od mája 2010 prednáša aj na Inštitúte politických vied Prešovskej univerzity

 • Martin EHL

Martin EhlMartin Ehl je od roku 2006 vedúci zahraničnej rubriky českého denníka Hospodářské noviny.

Je aj spoluvydavateľom časopisu Visegrad Insight a autorom niekoľkých kníh.

Jeho pravidelná rubrika o strednej Európe v internetovom magazíne Transitions Online získala v roku 2012 ocenenie "Writing for Central Europe".

Píše o ekonomickom a obchodnom rozvoji v strednej Európe, bezpečnostnej politike a transatlantických vzťahoch.

 • Orsolya FÜLÖP

Orsolya FülöpOrsolya Fülöp absolvovala štúdium na Corvinus University v Budapešti. Je riaditeľkou pre oblasť politiky v Energiaklub a zameriava sa na potenciál energetickej efektívnosti obytných budov v Maďarsku.

Prispela do niekoľkých lokálnych energetických stratégií a akčných plánov pre energetickú udržateľnosť a viedla výskumné projekty o nedostupnosti palív v Maďarsku.

V minulosti pracovala ako ekonomická analytička v Maďarskom úrade pre energetiku.

 

 • Veronika GALEKOVÁ

Veronika GalekováVeronika Galeková má magisterský titul z Hydrogeológie a geologického inžinierstva Univerzity Komenského v Bratislave.

Spolu s manželom, Karolom Galekom, poslancom Slovenskej národnej rady, je spoluzakladateľkou a riaditeľkou Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) a vlastníčkou spoločnosti GENERM.

Je odborníčkou na fotovoltický priemysel a obnoviteľné zdroje energie.

 • Maciej HACAGA

Maciej HacagaMaciej Hacaga je výskumným pracovníkom Inštitútu pre štúdie o bezpečnosti, energetike a klíme vo Varšave.

Medzi jeho kľúčové akademické záujmy patria bezpečnosť, analýza trhu s energiou a politika životného prostredia. Akademické práce a komentáre do médií publikoval v Európe aj v USA.

Akademické tituly získal na London School of Economics, na Viedenskej univerzite, a na Varšavskej univerzite.

 • Vladimir HAUS

Vladimír HausVladimír Haus je absolventom Fakulty strojného inžinierstva v Bratislave.

Pre automobilový priemysel pracuje 24 rokov, z čoho 5 rokov venoval elektromobilom. V súčasnosti je riaditeľom predaja v spoločnosť Auto-Impex, kde zaviedol pilotný projekt certifikovaného predajcu elektrických vozidiel Nissan na Slovensku.

Je aktívny aj v oblasti vzdelávania v automobilovom priemysle a je zaangažovaný do projektu Zelené kolesá.

 • Jitka HOLUBCOVÁ

Jitka HolubcováJitka Holubcová absolvovala štúdium na College of Europe. Od roku 2008 pracuje na Ministerstve zahraničných vecí Českej republiky, kde rieši energetickú politiku EÚ, integráciu trhu s plynom a snahy o regionálnu diverzifikáciu.

Od roku 2013 pracuje ako analytička energetickej bezpečnosti v Českej republike, a ako poradkyňa veľvyslanca s osobitným poslaním pre energetickú bezpečnosť.

Od roku 2015 prednáša na Karlovej univerzite v Prahe.

 • Juraj CHREN

Juraj ChrenJuraj Chren študoval na Fakulte prírodných vied Univerzity Komenského v Bratislave a má aj titul MBA z Old Dominion University v Spojených štátoch.

V Spojených štátoch pracoval v sektore finančníctva a bankovníctva.

Od roku 2006 pracuje v spoločnosti Slovenské elektrárne.

Najskôr bol zodpovedný za stratégiu a plánovanie a v súčasnosti zastáva funkciu riaditeľa riadenia energií.

 • Tomáš JARABÁK

Tomáš JarabákTomáš Jarabák je lektorom v Slovenskej debatnej asociácii. Je zodpovedný za rozvoj stredoškolského debatného programu.

Viedol viacero seminárov o kritickom myslení a argumentačných zručnostiach.

Venuje sa debatovaniu šesť rokov a bol medzi finalistami najvýznamnejšej československej univerzitnej debatnej súťaže a medzi štvrťfinalistami medzinárodnej Euroázijskej debatnej súťaže škôl.

 • Michal KEIM

Michal KeimMichal Keim vyštudoval históriu na Univerzite Komenského v Bratislave.

Od roku 2010 pracuje pre Outward Bound (OB) Slovensko ako inštruktor a inštruktor lezenia.

V roku 2012 pracoval pre Outward Bound Hong Kong a od roku 2013 je predsedom rady a manažérom bezpečnosti spoločnosti OB Slovensko.

Od roku 2015 učí dejepis na strednej škole.

 • Ádám KOBRIZSA

Ádám KobrizsaÁdám Kobrizsa je jedným zo zakladateľov spoločnosti Mindspace Nonprofit Ltd., kde pracuje v oblastiach inteligentných miest a neformálneho vzdelávania.

Medzi ich projekty patrí iniciatíva Smart City Budapest, Danube Flow – Danube Calling! alebo Budapest in 100 words.

Ádám je takisto spoluvlastníkom podniku Lumen Cafe a Bar , ktorý je dôležitým budapeštianskym kultúrnym centrom.

Vyštudoval stavebné inžinierstvo a pracoval v oblasti regionálneho vodohospodárstva.

 • Karol KÓSA

Karol KósaKarol Kósa má PhD. titul zo Slovenskej technickej univerzity. Pracuje ako výkonný riaditeľ sekcie rozvoja v Slovenskej elektrizačnej a prenosovej sústave.

Táto spoločnosť je členom medzinárodnej skupiny Európskej siete prevádzkovateľov prenosových sústav ENTSO-E, aktívne podporuje integráciu trhov a cezhraničnú kooperáciu s okolitými prenosovými sústavami.

Karol prednáša na Fakulta elektrotechniky a informatiky na STU, a je aj členom Výboru pre rozvoj systému, ktorý spadá pod asociáciu ENTSO-E.

 • Tomáš KULDA

Tomáš KuldaTomáš Kulda je projektovým manažérom v Prague Security Studies Institute.

V inštitúte vedie program energetickej bezpečnosti a má na starosti civilno-vojenský výcvikový program medzi agentúrami.

Medzi jeho záujmy vo výskume patrí architektúra energetickej bezpečnosti v EÚ s dôrazom na úlohu jadrovej energie v európskom energetickom odvetví.

Vyštudoval európske štúdie na Karlovej univerzite v Prahe.

 • Martin KUMPAN

Martin KumpanMartin Kumpan pracuje v energetickom odvetí od roku 2005.

V Slovenských elektrárňach pracoval osem rokov na rôznych pozíciách so zameraním na predaj elektriny.

V roku 2014 sa stal výkonným riaditeľom SE Predaj, dcérskej spoločnosti Slovenských elektrární, ktorá poskytuje široké spektrum energetických služieb.

 

 • Marion LABATUT

Marion LabatutMarion Labatut má deväť rokov skúseností z oblasti ekonomiky trhov s elektrickou energiou a reguláciou.

Vedie tím zameraný na trhy a zákazníkov v spoločnosti EURELECTRIC, kde riadi zastúpenie európskeho energetického odvetvia v oblasti veľkoobchodu a maloobchodu, a záležitosti zákazníkov pred inštitúciami EÚ.

Predtým pracovala ako analytička trhov s elektrinou v spoločnosti EDF v Paríži. Vyštudovala ekonomiku a medzinárodný obchod na univerzite Sciences Po v Paríži.

 • Lukáš LEHOTSKÝ

Lukáš LehotskýLukáš Lehotský pracuje od roku 2006 ako lektor Slovenskej debatnej asociácii. V rokoch 2010 a 2011 bol zapojený do prípravy slovenských debatérov na Majstrovstvá sveta škôl v debatovaní.

Lukáš takisto pracuje na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne.

K jeho hlavným oblastiam výskumu patria vzťahy Ruska a Ukrajiny v oblasti dodávky a prepravy zemného plynu a energetická bezpečnosť Slovenska.

 • Péter MAGYARI

Péter MagyariPéter Magyari je novinár a pracuje pre on-line portál 444.hu. Venuje sa témam z oblasti politiky a energetiky.

Predtým pracoval pre rôzne on-line a tlačené médiá, písal o politických a ekonomických témach ako je vzťah EÚ a Maďarska, obchod s elektrinou, korupcia a ľudské práva.

Péter Magyari má titul MA z oblasti histórie a komunikácie.

V roku 2006 získal cenu "Qualitative Journalism" a v roku 2010 cenu Soma za investigatívnu žurnalistiku.

 • Richard MENCZER

Richard MendzerRichard Mendzer pracuje ako senior konzultant pre agentúru SEESAME Communication Experts.

Má rozsiahle skúsenosti v oblastiach dopravy a logistiky, financií, zdravotnej starostlivosti, energetiky a IT.

V agentúre vedie tím pre mediálny obsah, vytvárajúci nástroje a postupy, ktoré majú za cieľ zamerať pozornosť médií na vybrané záležitosti.

Má magisterský titul z oblasti politických vied a žurnalistiky z Univerzity Komenského v Bratislave.

 • Anna MICHALKOVÁ

Anna MichalkováAnna Michalková absolvovala štúdium na Uppsala University vo Švédsku.

V agentúre SEESAME vedie projekty zamerané na legislatívne a politické prostredie pre klientov akými sú Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu, Union alebo Slovalco.

V minulosti Anna pracovala ako referent pre vládne záležitosti v Americkej obchodnej komore na Slovensku, v Centre pre strategické štúdie v Holandsku a vo švédskom inštitúte IDEA.

 • Roman MŁODKOWSKI

Roman MłodkowskiRoman Młodkowski v minulosti pracoval ako výkonný riaditeľ a spravodajský vedúci ekonomicko-spravodajskej stanice TVN CNBC.

Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky ho ocenilo za posilňovanie medzinárodného postavenia Poľska šírením správ o Poľsku na kanáli CNBC.

Predtým ako nastúpil do poľskej Grupa Onet.pl ako výkonný riaditeľ pre segment obchodu a financovania, pracoval aj ako obchodný konzultant.

 • Andrej NOSKO

Andrej NoskoAndrej Nosko je manažér debát o správe a politike v spoločnosti Open Society Initiative for Europe. Je členom Výskumnej skupiny o energetickej politike v Budapešti.

Predtým pracoval na Generálnom riaditeľstve pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť v Európskej komisií.

Bol poradcom vlády, lektorom, a autorom niekoľkých publikácií o energetickej politike v krajinách strednej Európy.

Získal titul PhD. na Stredoeurópskej Univerzite v Budapešti.

 • Radoslaw OSSOWSKI-BARBETTI

Radoslaw Ossowski-BarbettiRadoslaw Ossowski-Barbettije riaditeľom pobočky Európskej investičnej banky na Slovensku.

Má viac ako pätnásťročné skúsenosti v bankovníctve a finančníctve.

Predtým pracoval ako vedúci pracovník na oddeleniach úverového rizika, transakcií, monitorovania a reštrukturalizácie v Európskej investičnej banke.

Má magisterský titul z ekonomiky z University of Lodz a magisterský titul z oblasti finančníctva a medzinárodného obchodu z Aarhus School of Business v Dánsku.

 • Mariusz PASZANDA

Mariusz PaszandaMariusz Paszanda zastáva pozíciu vedúceho predaja v Erste Energy Services.

Predtým pracoval ako manažér predaja v spoločnosti Moravia Energo a ako referent pre dôležitých zákazníkov českej pobočky spoločnosti Slovenské elektrárne.

Magisterský titul z oblasti marketingu a riadenia získal na Sliezskej univerzite v Opave a na Obchodnej akadémii v Českom Těšíne.

 • Jakub PRZYBOROWICZ

Jakub PrzyborowiczJakub Przyborowicz je koordinátorom pre záležitosti európskych inštitúcií v Central Europe Energy Partners (CEEP).

Je zodpovedný za vlajkové projekty CEEP na európskej úrovni ako napríklad CEEP Energy Summit 29+1. Takisto je aktívny v oblasti výskumu, lobizmu a riadenia vzťahov s orgánmi EÚ.

Predtým pracoval ako asistent niekoľkých poľských poslancov Európskeho parlamentu.

Má magisterský titul z oblasti práva a verejnej správy.

 • Dušan RANDUŠKA

Dušan RanduškaDušan Randuška vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave a získal titul MBA na Webster University vo Viedni.

Pre Slovenský plynárenský priemysel pracoval 14 rokov, kde bol aj na pozícii viceprezidenta. Predtým pracoval pre spoločnosť OMV AG vo Viedni.

Má bohaté skúsenosti z operatívneho riadenia a z odvetvia medzinárodného plynárenstva.

V súčasnosti je generálnym riaditeľom a členom predstavenstva spoločnosti MET Slovakia.

 • Peter ROBL

Peter RoblPeter Robl je manažérom vzťahov s verejnosťou v spoločnosti Knauf Insulation. Od roku 2013 sa zameriava na presadzovanie energetickej efektívnosti budov na Slovensku.

Predtým pracoval ako manažér udržateľnosti pre spoločnosť Holcim Slovensko v Inštitúte pre verejné záležitosti a partnerov pre demokratickú zmenu.

Študoval na Univerzite Komenského a absolvoval kurz návrhu energeticky pasívneho domu.

 • Andrzej SIKORA

Andrzej SikoraAndrzej Sikora absolvoval AGH University of Science and Technology v Krakove.

Pracoval v spoločnosti Huta Stalowa Wola, neskôr v BGZ Bank a v spoločnosti Sokolow S.A.

V roku 2002 nastúpil do PKN ORLEN, kde mal na starosti celkovú optimalizáciu výrobných aktív spoločnosti.

V súčasnosti je asistentom profesora na Fakulte vrtných prác, ropy a plynu a takisto vedie Inštitút energetických štúdií.

 • Łukasz SIWEK

Łukasz SiwekŁukasz Siwek absolvoval Technickú univerzitu vo Varšave, kde získal magisterský titul v oblasti riadiacej a výpočtovej techniky.

iac ako tri roky pracoval ako technický špecialista v Poľskom technickom inšpektoráte.

Neskôr pracoval vo švédskej spoločnosti Atlas Copco ako vedúci služieb v Trane Inc.

V súčasnosti je projektovým vedúcim zodpovedným za energetické služby v poľskej pobočke spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.

 • Július SKACH

Július SkachJúlius Skach je riaditeľom nákupu a skladovania zemného plynu v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel (SPP).

Je zodpovedný za dlhodobé zmluvy na nákup zemného plynu so spoločnosťou Gazprom, export, portfólio riadenia skladovania v SPP a obchodné zmluvy.

Počas plynovej krízy v roku 2009 bol členom monitorovacieho tímu EÚ a aktívne sa podieľal na riešení krízy.

 • Magdalena SKŁODOWSKA

Magdalena SkłodowskaMagdalena Skłodowska je povolaním novinárka s viac ako 15-ročnými mediálnymi skúsenosťami.

Pracovala pre poľské ekonomické denníky – Rzeczpospolita a Puls Biznesu, a publikovala články v Glamour, Polityka, National Geographic a iných.

Bola hovorkyňou Národného fondu pre ochranu životného prostredia a vodohospodárstva vo Varšave.

Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Varšavskej univerzite.

 • Marie STRACENSKÁ

Marie StracenskáMarie Stracenská vyštudovala žurnalistiku a dejiny umenia na Univerzite Komenského v Bratislave.

Na Slovensku je jednou z priekopníčok empirického učenia. Pracuje ako novinárka v médiách, a takisto ako lektorka mediálnej komunikácie.

Posledné dva roky pracovala v oblasti PR.

Od roku 1994 pracuje pre Outward Bound Slovensko ako inštruktorka a tvorca programov.

 • Branislav STRÝČEK

Branislav StrýčekBranislav Strýček je riaditeľom trhu a regulácie v spoločnosti Slovenské elektrárne a od roku 2012 je aj podpredsedom predstavenstva Slovenských elektrární.

Predtým pracoval ako finančný riaditeľ v Slovenských elektrární a v Liebert-Hiross, divízií spoločnosti Emerson na Slovensku a v Taliansku.

Vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu a London Business School. Je členom Asociácie certifikovaných účtovníkov vo Veľkej Británii.

 • Klára SUTLOVIČOVÁ

Klára SutlovičováKlára Sutlovičová vyštudovala Karlovu univerzitu v Prahe a momentálne riadi program o klimatických podmienkach a energetike v think-tanku Glopolis, ktorý sa zameriava na vytvorenie zodpovednejšej ekonomiky, sofistikovanejšej energetickej politiky a stabilných trhov s potravinami.

V minulosti sa venovala klimatickej politike.

Ďalej pracovala ako riaditeľka Centra pre dopravu a energetiku a ako aktivistka v českej pobočke Greenpeace.

Je členkou rady Českej klimatickej koalície.

 • Miroslav ŠARIŠSKÝ

Miroslav ŠarišskýMiroslav Šarišský je manažérom externých vzťahov v spoločnosti Slovenské elektrárne.

Má na starosti firemnú komunikáciu, prípravu stanovísk k legislatíve, podnikovú zodpovednosť a podporu energetickej efektívnosti.

Je spoluzakladateľom Fondu pre transparentné Slovensko a spoluautorom konceptu „právneho štátu“.

Predtým pracoval v Národnej banke Slovenska, v Slovenskej národnej rade a v Združení amerických advokátov.

 • Martin ŠIK

Martin ŠikMartin Šik získal titul MA na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti.

V roku 2011 nastúpil do českého Energetického regulačného úradu, kde pracuje na projektoch ako je prepojenie českého, slovenského a maďarského trhu alebo plynové prepojenie medzi Českou republikou a Poľskom.

Ako odborník na reguláciu taktiež pomáhal Európskej komisii pri hodnotení grantových návrhov na financovanie európskej infraštruktúry.

 

 • Marek TOMEŠ

Marek TomešMarek Tomeš riadi tím rozvoja produktov v oblasti obnoviteľných zdrojov, inteligentných technológií a finančných služieb v ZSE.

Sústredí sa predovšetkým na zavádzanie masovo akceptovateľných produktov pre domácností a stredné a malé podniky.

Vyštudoval Ekonomickú univerzitu a v minulosti pracoval v oblasti bankovníctva a v prieskumnej agentúre GfK.

 

 • Péter Simon VARGHA

Péter Simon VarghaPéter Simon Vargha má magisterský titul z ekonómie zo Stredoeurópskej univerzity v Budapešti.

Pre skupinu MOL pracuje 11 rokov. V súčasnosti je vo funkcii hlavného ekonóma.

Medzi jeho úlohy patrí analýza makroekonomického prostredia a globálnych a regionálnych energetických trhov.

Takisto píše blogy o energetike a ekonomike pre barrelperday.com a gurulohordo.blog.hu.

 • Martina VASS

Martina VassMartina Vass je špecialistkou pre inštitucionálne záležitosti v spoločnosti Slovenské elektrárne.

Tituly získala na univerzitách University of Oxford a Université de Reims.

Predtým pracovala v slovenskom denníku SME, v Slovenskej atlantickej komisii ako manažérka externých vzťahov, v medzinárodnej konzultačnej spoločnosti Aspiro, v medzinárodnej organizácii Atlantic Treaty Association v Bruseli, na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky.

 

 • Lívia VAŠÁKOVÁ

Lívia VašákováLívia Vašáková je ekonomickou poradkyňou, pracujúcou na Zastúpení Európskej komisie na Slovensku.

Predtým pracovala na Generálnom riaditeľstve pre energetiku v Európskej komisii.

Absolvovala štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na Johannes Kepler Universität v Linzi, na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove, na Aix-en-Provence vo Francúzsku a na University of Ljubljana.

Titul PhD. získala na Europa-Kolleg v Hamburgu.

 

 • Jan VESELÝ

Jan VeselýJan Veselý má magisterský titul z výpočtovej matematiky a PhD. titul z metalurgie.

Pracuje v oblasti environmentálneho inžinierstva.

V súčasnosti je prednášajúcim na univerzite a píše aj  blogy na témy súvisiace s energetikou pre on-line magazín oEnergetice.cz.

 

 • Martin VLACHYNSKÝ

Martin VlachynskýMartin Vlachynský vyštudoval hospodársku politiku na Masarykovej univerzite v Brne a získal magisterský titul v oblasti manažmentu, ekonomiky a medzinárodných vzťahoch z Univerzity v Aberdeene.

Venuje sa ekonomickej politike, energetike a prírodným zdrojom, Európskej únií a euro mene.

V súčasnosti pracuje aj v týždenníku Budiž Euro!.

Je autorom početných analytických publikácií a článkov.

 • Ewa WOLNIEWICZ-WARSKA

Ewa Wolniewicz-WarskaEwa Wolniewicz-Warska v minulosti pracovala na Odbore IT Ministerstva financií. Riadila predaj v najväčšej poľskej ICT spoločnosti.

V súčasnosti je manažérkou predaja pre Poľsko v spoločnosti Kapsch Telematic Services a je členkou Rady poľskej komory informačných technológií a telekomunikácií.

Taktiež pracuje v oblasti verejného obstarávania a zavádzania IT riešení vo verejnej správe.

 • Veronika ZAPLETALOVÁ

Veronika ZapletalováVeronika Zapletalová je odborná asistentka na Masarykovej univerzite v Brne, kde aj ukončila doktorandské štúdium.

V rokoch 2007 až 2009 pracovala v Eurocentrum Brno – Úrad vlády Českej republiky.

Zúčastnila sa na mnohých vládnych a akademických výskumných projektoch a medzi jej hlavné zamerania patrí externá dimenzia energetickej politiky EÚ, liberalizácia energetických trhov EÚ a energetická politika Poľska.

 

 • Jarosław ZIĘBIEC

Jarosław ZiębiecOd marca 2014 Jarosław Ziębiec pracuje v spoločnosti TGE.

Zameriava sa na tvorbu a rozvoj trhu finančných nástrojov.

V minulosti pracoval pre Varšavskú burzu, kde zastával rôzne pozície.

Jarosław pracoval aj ako poradca Správnej rady poľskej energetickej burzy a bol prednášajúcim na Univerzite v Gdansk.