• Vplyv na Životné prostredie: Elektrárne Nováky | júl 2016

  Vplyv na Životné prostredie: Elektrárne Nováky | júl 2016

  Výpuste závodu Elektrárne Nováky do životného prostredia za mesiac júl 2016.

 • Vplyv na Životné prostredie: Elektrárne Vojany | júl 2016

  Vplyv na Životné prostredie: Elektrárne Vojany | júl 2016

  Výpuste závodu Elektrárne Vojany do životného prostredia za mesiac júl 2016.

 • Vplyv na Životné prostredie: Elektrárne Vojany | jún 2016

  Vplyv na Životné prostredie: Elektrárne Vojany | jún 2016

  Výpuste závodu Elektrárne Vojany do životného prostredia za mesiac jún 2016.

 • Vplyv na Životné prostredie: AE Bohunice | jún 2016

  Vplyv na Životné prostredie: AE Bohunice | jún 2016

  Výpuste závodu AE Bohunice do životného prostredia za mesiac jún 2016.

 • Vplyv na Životné prostredie: AE Mochovce | jún 2016

  Vplyv na Životné prostredie: AE Mochovce | jún 2016

  Výpuste závodu AE Mochovce do životného prostredia za mesiac jún 2016.

 • Vplyv na životné prostredie: AE Mochovce – bloky 3 a 4 vo výstavbe | jún 2016

  Vplyv na životné prostredie: AE Mochovce – bloky 3 a 4 vo výstavbe | jún 2016

  Výpuste závodu AE Mochovce – bloky 3 a 4 vo výstavbe do životného prostredia za mesiac jún 2016.

 • Výročná správa 2015

  Výročná správa 2015

  Pokračovali sme v investíciách napriek zhoršujúcej sa trhovej situácii, bez akýchkoľvek štátnych dotácií alebo garancií, bez dopadu na ceny elektriny pre našich zákazníkov. Situácia na energetických trhoch sa v roku 2015 nezlepšila. Naopak, veľkoobchodné ceny elektriny pokračovali počas v poklese a stanovili nové negatívne rekordy. V dôsledku toho čistý zisk klesol medziročne o 86 % na 24 mil. eur.

 • E Slovensko | číslo 19 – máj-jún 2016

  E Slovensko | číslo 19 – máj-jún 2016

  Témou tohto vydania časopisu E Slovensko je voda a vodné elektrárne. Nie sú to len fascinujúce stavby, ktoré dokazujú, akú dokonalú techniku človek ovláda. Slúžia v prvom rade ako ochrana pred povodňami a preto aj vznikli, hoci, výroba elektriny je mimoriadne užitočná druhoradá funkcia. Slovenské elektrárne majú 31 vodných elektrární, ktoré sú riadené hydroenergetickým dispečingom v Trenčíne.

 • Atóm.sk | máj – jún 2016

  Atóm.sk | máj – jún 2016

  MESAČNÍK PRE VEREJNOSŤ V REGIÓNOCH ELEKTRÁRNÍ BOHUNICE A MOCHOVCE: V Jaslovských Bohuniciach po 12 rokoch plánovaná súbežná odstávka 3. a 4. bloku; Projekt dostavby 3. a 4. bloku AE Mochovce je zdrojom národnej hrdosti a identity; William Donald Magwood, riaditeľ NEA OECD, navštívil Mochovce.

 • E_atom | June 2016

  E_atom | June 2016

  MONTHLY NEWS FROM MOCHOVCE AND BOHUNICE POWER PLANTS: After 12 years, Bohunice NPP units 3 and 4 in planned parallel outage; Progress of works at Mochovce NPP Units 3 and 4; William Donald Magwood, the Director General of NEA OECD, visited Mochovce.