• Mesačné protokoly emisných hodnôt z prevádzky elektrární Nováky a Vojany za december 2020

  Mesačné protokoly emisných hodnôt z prevádzky elektrární Nováky a Vojany za december 2020

  Zverejňované v zmysle §2 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov a §15 zákona NR SR č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov.

 • Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Vojany | december 2020

  Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Vojany | december 2020

  Výpuste závodu Elektrárne Vojany do životného prostredia za mesiac december 2020.

 • Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Vojany | november 2020

  Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Vojany | november 2020

  Výpuste závodu Elektrárne Vojany do životného prostredia za mesiac november 2020.

 • Nápravné opatrenia k zisteniam misie Pre-OSART

  Nápravné opatrenia k zisteniam misie Pre-OSART

  Správa je zhrnutím nápravných opatrení k zisteniam misie Pre-OSART na 3. bloku AE Mochovce.

 • Energia pre krajinu 03/2020

  Energia pre krajinu 03/2020

  V tomto vydaní sa dočítate, že Slovenské elektrárne v novembri 2020 v jadrovej slektrárni v Mochovcich zvýšili elektrický výkon druhého bloku zo 470 na viac ako 500 MWe. Pripomenieme si tiež 45. výročie od uvedenia Liptovskej Mary do prevádzky.

 • Vplyv na životné prostredie: Jadrové elektrárne | november 2020

  Vplyv na životné prostredie: Jadrové elektrárne | november 2020

  Výpuste závodov do životného prostredia za mesiac november 2020. Zahŕňa závody: Mochovce 1&2, Bohunice 3&4 (Bohunice V2), Mochovce 3&4 – bloky vo výstavbe.

 • Mesačné protokoly emisných hodnôt z prevádzky elektrární Nováky a Vojany za november 2020

  Mesačné protokoly emisných hodnôt z prevádzky elektrární Nováky a Vojany za november 2020

  Zverejňované v zmysle §2 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí v znení neskorších predpisov a §15 zákona NR SR č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov.

 • Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Nováky | november 2020

  Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Nováky | november 2020

  Výpuste závodu Elektrárne Nováky do životného prostredia za mesiac november 2020.

 • NPP Mochovce Unit 3 Pre-OSART Report

  NPP Mochovce Unit 3 Pre-OSART Report

  This report presents the results of the IAEA Pre-Operational Safety Review Team (Pre-OSART) review of Unit 3 of Mochovce Nuclear Power Plant, Slovak Republic. It includes recommendations for improvements affecting operational safety for consideration by the responsible Slovakian authorities and identifies good practices for consideration by other nuclear power plants. Each recommendation, suggestion, and good practice is identified by a unique number to facilitate communication and tracking.

 • Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Vojany | október 2020

  Vplyv na životné prostredie: Elektrárne Vojany | október 2020

  Výpuste závodu Elektrárne Vojany do životného prostredia za mesiac október 2020.