• Výročná správa 2019

  Výročná správa 2019

  Výročná správa, správa audítora, konsolidovaná a individuálna účtovná závierka Slovenských elektrární, a.s., za rok 2019.

 • Správa o činnosti Atómové elektrárne Mochovce a Bohunice V2 (2019)

  Správa o činnosti Atómové elektrárne Mochovce a Bohunice V2 (2019)

  Na základe hodnotenia súboru prevádzkových ukazovateľov bezpečnosti hodnotíme prevádzku jadrových zariadení akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne v roku 2019 ako bezpečnú v súlade s právnymi predpismi pre oblasť využívania jadrovej energie.

 • Výročná správa 2018

  Výročná správa 2018

  Výročná správa Slovenských elektrární, a.s., za rok 2018.

 • Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka 2018

  Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka 2018

  Správa audítora a konsolidovaná účtovná závierka Slovenských elektrární, a.s., za rok 2018.

 • Správa audítora a individuálna účtovná závierka 2018

  Správa audítora a individuálna účtovná závierka 2018

  Správa audítora a individuálna účtovná závierka Slovenských elektrární, a.s., za rok 2018.

 • Správa o činnosti Atómové elektrárne Mochovce a Bohunice V2 (2018)

  Správa o činnosti Atómové elektrárne Mochovce a Bohunice V2 (2018)

  Na základe hodnotenia súboru prevádzkových ukazovateľov bezpečnosti hodnotíme prevádzku jadrových zariadení akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne v roku 2018 ako bezpečnú v súlade s právnymi predpismi pre oblasť využívania jadrovej energie.

 • Výročná správa 2017

  Výročná správa 2017

  Výročná správa, správa audítora a individuálna a konsolidovaná účtovná závierka Slovenských elektrární, a.s., za rok 2017.

 • Správa o činnosti Atómové elektrárne Mochovce a Bohunice V2 2017

  Správa o činnosti Atómové elektrárne Mochovce a Bohunice V2 2017

  Na základe hodnotenia súboru prevádzkových ukazovateľov bezpečnosti hodnotíme prevádzku jadrových zariadení akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne v roku 2017 ako bezpečnú v súlade s právnymi predpismi pre oblasť využívania jadrovej energie s  plnením podmienok v  platných povoleniach vydaných dozornými orgánmi.

 • Výročná správa 2016

  Výročná správa 2016

  Výročná správa, správa audítora a individuálna a konsolidovaná účtovná závierka Slovenských elektrární, a.s., za rok 2016.

 • Správa o činnosti Atómové elektrárne Mochovce a Bohunice V2 2016

  Správa o činnosti Atómové elektrárne Mochovce a Bohunice V2 2016

  Na základe hodnotenia súboru prevádzkových ukazovateľov bezpečnosti hodnotíme prevádzku jadrových zariadení akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne v roku 2016 ako bezpečnú v súlade s právnymi predpismi pre oblasť využívania jadrovej energie s plnením podmienok v platných povoleniach vydaných dozornými orgánmi.