• Atóm.sk | marec – apríl 2017

  Atóm.sk | marec – apríl 2017

  MESAČNÍK PRE VEREJNOSŤ V REGIÓNOCH ELEKTRÁRNÍ BOHUNICE A MOCHOVCE: Prevádzka slovenských jadrových elektrární v roku 2017 bola podľa ÚJD SR spoľahlivá a bezpečná; Plánovaná rozšírená generálna odstávka 1. bloku AE Mochovce; Vplyv dostavby 3. a 4. bloku Mochoviec na životné prostredie.

 • Atóm.sk | január – február 2017

  Atóm.sk | január – február 2017

  MESAČNÍK PRE VEREJNOSŤ V REGIÓNOCH ELEKTRÁRNÍ BOHUNICE A MOCHOVCE: Úspešná tlaková skúška primárneho okruhu 3. bloku AE Mochovce.

 • Atóm.sk | november – december 2016

  Atóm.sk | november – december 2016

  MESAČNÍK PRE VEREJNOSŤ V REGIÓNOCH ELEKTRÁRNÍ BOHUNICE A MOCHOVCE: Atómky si vyskúšali blackout aj evakuáciu; Science Talks v infocentre Energoland bolo o jadrovej energii a jej úlohe pri cestovaní do vesmíru, o žiarení a jadrových odpadoch.

 • Atóm.sk | september – október 2016

  Atóm.sk | september – október 2016

  MESAČNÍK PRE VEREJNOSŤ V REGIÓNOCH ELEKTRÁRNÍ BOHUNICE A MOCHOVCE: Miroslav Tokár novým riaditeľom AE Mochovce; Andrea Piagentini sa stal novým zástupcom riaditeľa AE Mochovce.

 • Atóm.sk | júl – august 2016

  Atóm.sk | júl – august 2016

  MESAČNÍK PRE VEREJNOSŤ V REGIÓNOCH ELEKTRÁRNÍ BOHUNICE A MOCHOVCE: Nový generálny riaditeľ Slovenských elektrární a zmeny na postoch v AE Mochovce; Dokončenie stavebných prác na 3. bloku AE Mochovce; O atómky sa zaujímajú významné zahraničné návštevy; Starostovia a členovia OIK Mochovce boli za novými poznatkami v Belgicku.

 • Atóm.sk | máj – jún 2016

  Atóm.sk | máj – jún 2016

  MESAČNÍK PRE VEREJNOSŤ V REGIÓNOCH ELEKTRÁRNÍ BOHUNICE A MOCHOVCE: V Jaslovských Bohuniciach po 12 rokoch plánovaná súbežná odstávka 3. a 4. bloku; Projekt dostavby 3. a 4. bloku AE Mochovce je zdrojom národnej hrdosti a identity; William Donald Magwood, riaditeľ NEA OECD, navštívil Mochovce.

 • Atóm.sk | marec – apríl 2016

  Atóm.sk | marec – apríl 2016

  MESAČNÍK PRE VEREJNOSŤ V REGIÓNOCH ELEKTRÁRNÍ BOHUNICE A MOCHOVCE: Vynikajúci úspech AE Bohunice, ktorá je už 10 rokov bez automatického odstavenia reaktora; Prvé reálne manipulácie z blokovej dozorne 3. bloku AE Mochovce; John Clark novým riaditeľom projektu Mochovce 3 a 4; Modernizácia systému ochrany a riadenia v Bohuniciach.

 • Atóm.sk | február 2016

  Atóm.sk | február 2016

  MESAČNÍK PRE VEREJNOSŤ V REGIÓNOCH ELEKTRÁRNÍ BOHUNICE A MOCHOVCE: Vynikajúce výsledky v pohotovosti jadrových blokov v roku 2015; Zhodnotenie činnosti Občianskej informačnej komisie (OIK) a plány na rok 2016; Ruský ambasádor Alexej Fedotov v Mochovciach; Postup prác na výstavbe 3. a 4. bloku AE Mochovce.

 • Atóm.sk | december 2015 – január 2016

  Atóm.sk | december 2015 – január 2016

  MESAČNÍK PRE VEREJNOSŤ V REGIÓNOCH ELEKTRÁRNÍ BOHUNICE A MOCHOVCE: Začalo sa overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti personálu 3. a 4. bloku AE Mochovce; Postup prác na výstavbe 3. a 4. bloku AE Mochovce; Poradný výbor o dlhodobej prevádzke AE Bohunice V2.

 • Atóm.sk | Ročník 9 (32) – november 2015

  Atóm.sk | Ročník 9 (32) – november 2015

  MESAČNÍK PRE VEREJNOSŤ V REGIÓNOCH ELEKTRÁRNÍ BOHUNICE A MOCHOVCE: Postup prác na výstavbe 3. a 4. bloku AE Mochovce; Energoland oslavuje 1. rok; Súčinnostné celoareálové cvičenie v AE Bohunice; Deň bezpečnosti v Mochovce 3 a 4.