Čierny Váh

Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh je našou najväčšou prečerpávacou vodnou elektrárňou a svojim inštalovaným výkonom aj najväčšou vodnou elektrárňou. Horná nádrž, umiestnená v nadmorskej výške 1160 m nemá vlastný prítok. Elektráreň poskytuje najmä podporné služby pre elektrizačnú sústavu, vrátane záskoku za najväčší inštalovaný blok v nej.

Schéma PVE Čierny Váh

Parametre PVE Čierny Váh
Kategória prečerpávacia
Výkon inštalovaný 735,16 MW
Tok Čierny Váh
Typ turbíny 6x Francis + 1x Kaplan
Prietok 6x 30 + 1x 8 m3.s-1
Počet turbo agregátov 7
Rok uvedenia do prevádzky 1981
Priemerná ročná výroba 370,8 GWh