Remit udalosť
SK421_SE_EBOU03_000000002_003

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EBOU03_000000002_003
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 05.02.2017 17:11:22
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 05.02.2017 05:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 05.02.2017 17:07:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 130.00
Dostupný výkon (MW) 370.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 500.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Elektrárenská záloha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EBO B3
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne EBOU03
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Bohunice