Remit udalosť
SK421_SE_EBOU04_000000006_010

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EBOU04_000000006_010
Stav udalosti Zrušená
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 04.08.2017 10:36:04
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 31.07.2017 05:59:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 04.08.2017 12:00:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 500.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 500.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Predĺženie opravy
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EBO B4
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne EBOU04
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Bohunice