Remit udalosť
SK421_SE_EMOG11_000000001_003

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EMOG11_000000001_003
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 08.01.2017 07:47:22
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 07.01.2017 20:48:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 08.01.2017 07:21:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 235.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 235.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EMO TG11
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EMOG11---0
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Mochovce