Remit udalosť
SK421_SE_EMOG12_000000001_002

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EMOG12_000000001_002
Stav udalosti Zrušená
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 21.07.2017 21:41:51
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 21.07.2017 17:28:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 21.07.2017 23:59:59
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 150.00
Dostupný výkon (MW) 85.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 235.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EMO TG12
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EMOG12---W
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Mochovce