Remit udalosť
SK421_SE_EMOG21_000000001_013

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EMOG21_000000001_013
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 20.06.2017 05:53:35
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 19.06.2017 11:42:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 20.06.2017 05:51:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 235.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 235.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EMO TG21
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EMOG21---V
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Mochovce