Remit udalosť
SK421_SE_EMOG22_000000003_001

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EMOG22_000000003_001
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Plánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 08.08.2019 16:49:30
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 14.10.2020 00:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 12.11.2020 23:59:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 235.00
Dostupný výkon (MW) 0.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 235.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Rekonštrukcia
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EMO TG22
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--EMOG22---Q
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Mochovce