Remit udalosť
SK421_SE_EMOU02_000000002_002

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EMOU02_000000002_002
Stav udalosti Neaktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 18.12.2016 13:32:03
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 18.12.2016 08:00:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 18.12.2016 13:25:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 140.00
Dostupný výkon (MW) 330.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 470.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EMO B2
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne EMOU02
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Mochovce