Remit udalosť
SK421_SE_EMOU02_000000003_001

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EMOU02_000000003_001
Stav udalosti Aktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 28.03.2017 18:39:20
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 28.03.2017 18:05:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 29.03.2017 08:00:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 150.00
Dostupný výkon (MW) 320.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 470.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EMO B2
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne EMOU02
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Mochovce