Remit udalosť
SK421_SE_EMOU02_000000012_003

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_EMOU02_000000012_003
Stav udalosti Neaktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 27.07.2019 07:30:52
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 27.07.2019 02:10:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 27.07.2019 23:58:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 420.00
Dostupný výkon (MW) 50.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 470.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Nuclear
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa EMO B2
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne EMOU02
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne AE Mochovce