Remit udalosť
SK421_SE_ENOG01_000000059_004

Položka Hodnota
Číslo správy SK421_SE_ENOG01_000000059_004
Stav udalosti Neaktívna
Typ nedostupnosti Neplánovaná
Typ udalosti / Typ odstávky Výrobná udalosť/odstávka
Dátum zverejnenia / Čas zverejnenia 09.09.2019 07:04:29
Začiatok udalosti / Začiatok odstávky 06.09.2019 18:30:00
Koniec udalosti / Koniec odstávky 09.09.2019 06:35:00
Jednotka MW
Nedostupný výkon (MW) 80.00
Dostupný výkon (MW) 30.00
Inštalovaný/dosiahnuteľný výkon (MW) 110.00
Dôvod nedostupnosti/odstávky Porucha
Poznámky
Typ paliva Fossil Brown coal/lignite
Zóna 10XSK-SEPS-GRIDB
Ovplyvnený blok alebo výrobňa ENO B1
EIC kód ovplyvneného bloku alebo výrobne 24WG--ENOG01---Y
Účastník trhu Slovenské elektrárne
Kód účastníka trhu A00009872.SK
Názov elektrárne Elektrárne Nováky